Bilgisayar Mühendisliği Neden Tercih Edilmeli?

Bilgisayar Mühendisliği doktora rogramımızın amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünyamızın sorunlarına cevap verebilecek bilgi ve teknolojik gelişmeleri yaratmaktır. Araştırmalarımız Teknopark üzerinden endüstriye aktarılarak uygulanabilmekte ve böylece ulusal ve evrensel ekonomiye değer katabilmektedir.

Bilgisayar mühendisliğindeki araştırmalar genelde yöntem, yazılım, ve donanım geliştirme olmak üzere üç esasa dayanır. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni yöntemler daha sonra yazılıma ve donanıma dönüştürülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği günümüzde etkin sistemler geliştirmek araştırmaların odağını teşkil ettiğinden geliştirilen çözümün dayandığı algoritmanın basit, ve onu gerçekleyecek donanım ve yazılımın da küçük ve ucuz olması araştırma hedefleri arasındadır.

Bilgisayar günlük hayatımızın her alanına girdiğinden bu alandaki araştırma konuları da çok çeşitli olmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği programımızın araştırma alanları Bilgisayar Grafikleri, Bilgisayar Ağları, Yapay Zeka, Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme, ve Dağıtık Sistemler başlıkları altında toplanabilir. Konular genelde gerçek hayattan alındığından yapılan araştırmaların uygulama alanı bulması olasılığı yüksektir. Bu durum araştırmacılarımıza bir başka inanç ve araştırma şevki vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği doktora programımız, Y. Lisans eğitimi almış adaylara araştırma yaparak bilimsel olayları derinlemesine irdeleyip etkin çözümler üretme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Program ders ve tez olmak üzere iki dönemden oluşur. Bilgisayar Mühendisliği programımıza Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden lisans; Matematik veya Fizik Bölümlerinden lisans ve ayrıca Fen Bilimleri Enstitülerinin Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Yelpazenin geniş olması Mühendislik ve Tasarım Fakültemizin zengin akademik kadrosunun çok disiplinli çalışma yapmaya açık olmasının sonucudur.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler

Akademik Kadro

Prof. Dr. Rıfat  Yazıcı
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim
Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı

Başvurabilecek Mezunlar

 • Bilgisayar Mühendisliği,
 • Yazılım Mühendisliği,
 • Bilişim Mühendisliği,
 • Bilgisayar Bilimleri,
 • Matematik-Bilgisayar Mühendisliği,
 • Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği,
 • Bilgisayar Mühendisliği Yan dal/Çift ana dal bölümü mezunları

Bilimsel Hazırlık Gerekmez

 • Diğer Mühendislik Bölümleri,
 • Bilgisayar Öğretmenliği,
 • Matematik,
 • İstatistik,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Fizik ve Kimya bölümü mezunlarına

* Bilimsel Hazırlık Gerekir

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

ALES: Sayısal Puan türünden 55 ve üstü

Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Not: 20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş