2022-2023 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS / İNDİRİM ve ÜCRETLER

Burs & İndirim Açıklama % Oran
Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa kayıt yaptıran veya Yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt yaptıran öğrencilere. 3 ve 3 ün altı
3.01 ile 3.49 arasında
3.50 üzeri olanlara
40
50
60
Üniversitemiz lisans programlarından derece ile mezun olan öğrencilere. Fakülte birincilerine
ikincilerine
üçüncülerine
100
75
50
Üniversitenin tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk %15’e giren öğrencilere. 100
Üniversitemiz Kadrolu Akademik ve İdari Personeli İndirimi Personel
eş ve çocuğu
100
50
Şehit Çocuğu İndirimi 100
Aile indirimi(Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk) 20
İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi 15
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Komite Üyeleri İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Komite Üyeleri ile eş ve çocuklarına
40
 İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personeli İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına
60
Engelli Öğrenci İndirimi Engeli Oranında
Kamu Personeli İndirimi 35
İşbirliği Protokolü İndirimi ; Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda lisansüstü programları için indirim yapılabilir. Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokollerinden elde edilen indirimler protokol süresince geçerlidir. Belirlenen oran
Gazilere ve Gazilerin Üniversitemizde Okuyan Çocuklarına İndirim 75
Tübitak ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Faaliyet Gösteren AR-GE Kuruluşları Çalışanları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Kurum Çalışanları İndirimi 40
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda ve Borsa Üye Firma Çalışanları İndirimi 15
Belirli Sayı Üzerinde Toplu Başvuru İndirimi: Aynı kurumda, aynı dönemde (aynı veya farklı programlara) toplu başvurularda 10 kişi ve üzeri 40
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi Üye ve eş çocuklarına 10
  • Hak sahipleri bu Yönerge kapsamında aynı anda birden fazla burs ve indirime hak kazanması durumunda, oranı en yüksek sadece bir lisansüstü öğretim bursu veya yine oranı en yüksek sadece bir indirimden faydalanır. Aynı anda burs ve indirim birlikte uygulanmaz
  • Burs ve indirimler Zorunlu İngilizce Hazırlık süresini de kapsar.
  • Bu yönergede düzenlenen burs/indirimlerin öğrenim ücretine uygulanabilmesi için söz konusu maddelerde zikredilen ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelenmesine yönelik evrak temin edilmesi ve Üniversitenin yetkili birimlerine akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ibraz edilmesi şarttır. Bu indirimler geriye dönük uygulanamaz.
  • Bu yönergedeki burs ve indirimler Üniversitemiz uluslararası öğrenci kontenjanından kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
  • Özel protokol ile öğrenim ücretleri belirlenmiş programlara kayıt olan öğrencilere iş bu Yönergedeki burs ve indirim hükümleri uygulanmaz.

*İndirim Zorunlu Hazırlık süresini de kapsar.
*Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz.

*Burs ve İndirimlerin Sona Erme Halleri:
a) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
b) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması
c) Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
d) Yüksek lisans programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bulunulmaması durumunda.

2022-2023 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS / İNDİRİM ve ÜCRETLER

2022-2023 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÜCRETLER

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Seçenekleri

2022-2023 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÜCRETLER

YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
A İŞLETME 41.445 TL 34.815 TL
İŞLETME İNGİLİZCE
ÖZEL HUKUK
KAMU HUKUKU
UYGULAMALI PSİKOLOJİ (Tezsiz)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET İNGİLİZCE
KÜRESEL PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
B DİĞER TÜM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 33.155 TL 28.185 TL
4 yarıyılı kapsamaktadır. 2 yarıyılı kapsamaktadır.
DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ
A SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 64.655 TL
İŞLETME
İŞLETME (İNGİLİZCE)
ÖZEL HUKUK
ULUSLARARASI TİCARET (Türkçe-İngilizce)
ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
B DİĞER TÜM DOKTORA PROGRAMLARI 56.370 TL
8 yarıyılı kapsamaktadır.
ONLİNE VE KURUMSAL LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÜCRET
UZAKTAN EĞİTİM (Tezsiz) 13.960 TL
(A GRUBU) KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZLİ(YERLEŞKE DIŞI) 23.265 TL
(A GRUBU) KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZSİZ (YERLEŞKE DIŞI) 19.535 TL
(B GRUBU) KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZLİ (YERLEŞKE DIŞI) 18.600 TL
(B GRUBU) KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZSİZ (YERLEŞKE DIŞI) 15.815 TL
TEKNOPARK (Çalışanlar-Yüksek Lisans Programları için) 10.175 TL
TEKNOPARK İSTANBUL İŞLETME (Tezsiz) 19.535 TL
Kurumsal yüksek lisans programları 10 ve üstü sınıf katılımlarında kurumsal anlaşmalar ile sağlanır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz. Uzaktan  Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 2 dönemi kapsamaktadır.

LİSANSÜSTÜ PAKET PROGRAM ÜCRETİ DIŞINDAKİ PARAMETRELER VE ÜCRETLER ÜCRET
A TEZLİ YÜKSEK LİSANS: BİLİMSEL HAZIRLIK – DERS – TEZ ÜCRETİ 3.455 TL
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: BİLİMSEL HAZIRLIK – DERS – PROJE ÜCRETİ 3.165 TL
YÜKSEK LİSANS TEZİ İLK DEFA ALANLAR: TEZ 10.360 TL
DOKTORA: BİLİMSEL HAZIRLIK / YETERLİLİK / TEZ ÖNERİSİ / TEZ İZLEME ÜCRETİ 4.620 TL
DOKTORA PROGRAMLARI TEZ (YETERLİLİK / TEZ ÖNERİSİ / TEZ İZLEME) İLK DEFA ALANLAR İÇİN ÜCRETİ 13.855 TL
B TEZLİ YÜKSEK LİSANS: BİLİMSEL HAZIRLIK – DERS – TEZ ÜCRETİ 2.765 TL
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: BİLİMSEL HAZIRLIK – DERS – PROJE ÜCRETİ 2.560 TL
YÜKSEK LİSANS TEZİ İLK DEFA ALANLAR: TEZ 8.290 TL
DOKTORA: BİLİMSEL HAZIRLIK / YETERLİLİK / TEZ ÖNERİSİ / TEZ İZLEME ÜCRETİ 4.025 TL
DOKTORA PROGRAMLARI TEZ (YETERLİLİK / TEZ ÖNERİSİ / TEZ İZLEME) İLK DEFA ALANLAR İÇİN ÜCRETİ 12.080 TL
İlk defa tez- yeterlik – tez önerisi – tez İzlemeye kayıt yaptıranlar için 3 ders ücreti alınır.

– Üniversitemizde lisansüstü (kurum içi) eğitimini tamamlayamamış (kendi talebi dışında kaydı silinmiş, aynı program ve aynı seviyeye gelen) öğrenciler,
– Ek süre alan (lisansüstü yönetmeliğin 37. Maddesi kapsamındaki) öğrenciler,
– 2014 yılı öncesi girişli lisansüstü öğrenciler,
ücret uygulaması aşağıdaki gibi hesaplanacak ve ders alınan dönemlerde tahakkuk ettirilerek anlaşmalı banka kredi kartlarına 4 taksit halinde işlem yapılabilecektir.
(Paket program / paket içerisindeki ders sayısı) x (ders adedi+ Proje/Tez/Yeterlik/Öneri/İzleme)

Tabloda belirtilen ücretlerde %8 olarak uygulanmıştır.

**Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ilgili yıl için Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir.  Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi,  bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin  belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitelerde verilen eğitim-öğretim hizmetinde uygulanan “KDV’nin %1” olarak(Önceki oran %8 idi) uygulanmasına yönelik 30.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan bu kararnamede uygulama süresine yönelik olarak ise; “30.06.2021 tarihine kadar olan eğitim-öğretim hizmetlerine uygulanır” denilmektedir.

Tabloda belirtilen ücretlerde, belirtilen tarihte KDV kararı yayınlamadığı için KDV oranı %8 olarak uygulanmıştır. Kararın yayınlanması halinde güncelleme yapılacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Seçenekleri

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş