2020-2021 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS / İNDİRİM ve ÜCRETLER

Burs & İndirimAçıklama% Oran
Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa kayıt yaptıran veya Yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt yaptıran öğrencilere.3 ve 3 ün altı
3.01 ile 3.49 arasında
3.50 üzeri olanlara
40
50
60
Üniversitemiz lisans programlarından derece ile mezun olan öğrencilere.Fakülte birincilerine
ikincilerine
üçüncülerine
100
75
50
Üniversitenin tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk %15’e giren öğrencilere.100
Üniversitemiz Kadrolu Akademik ve İdari Personeli İndirimiPersonel
eş ve çocuğu
100
50
Şehit Çocuğu İndirimi100
Aile indirimi(Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk)20
İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi15
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve  Meclis Üyeleri ile eş ve çocuklarına
60
 İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personeli İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına
60
Engelli Öğrenci İndirimiEngeli Oranında
Kamu Personeli İndirimi35
İşbirliği Protokolü İndirimi ; Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda lisansüstü programları için indirim yapılabilir. Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokollerinden elde edilen indirimler protokol süresince geçerlidir.Belirlenen oran
Gazilere ve Gazilerin Üniversitemizde Okuyan Çocuklarına İndirim75
Tübitak ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Faaliyet Gösteren AR-GE Kuruluşları Çalışanları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Kurum Çalışanları İndirimi40
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda ve Borsa Üye Firma Çalışanları İndirimi15
Belirli Sayı Üzerinde Toplu Başvuru İndirimi: Aynı kurumda, aynı dönemde (aynı veya farklı programlara) toplu başvurularda 10 kişi ve üzeri40
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimiÜye ve eş çocuklarına10
  • Hak sahipleri bu Yönerge kapsamında aynı anda birden fazla burs ve indirime hak kazanması durumunda, oranı en yüksek sadece bir lisansüstü öğretim bursu veya yine oranı en yüksek sadece bir indirimden faydalanır. Aynı anda burs ve indirim birlikte uygulanmaz
  • Burs ve indirimler Zorunlu İngilizce Hazırlık süresini de kapsar.
  • Bu yönergede düzenlenen burs/indirimlerin öğrenim ücretine uygulanabilmesi için söz konusu maddelerde zikredilen ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelenmesine yönelik evrak temin edilmesi ve Üniversitenin yetkili birimlerine akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ibraz edilmesi şarttır. Bu indirimler geriye dönük uygulanamaz.
  • Bu yönergedeki burs ve indirimler Üniversitemiz uluslararası öğrenci kontenjanından kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
  • Özel protokol ile öğrenim ücretleri belirlenmiş programlara kayıt olan öğrencilere iş bu Yönergedeki burs ve indirim hükümleri uygulanmaz.

*İndirim Zorunlu Hazırlık süresini de kapsar.
*Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz.

*Burs ve İndirimlerin Sona Erme Halleri:
a) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
b) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması
c) Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
d) Yüksek lisans programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bulunulmaması durumunda.

2020-2021 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS / İNDİRİM ve ÜCRETLER

2020-2021 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÜCRETLER

YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİTezsiz Yüksek LisansTezli Yüksek Lisans
AİŞLETME19.640 TL23.380 TL
İŞLETME İNGİLİZCE
ÖZEL HUKUK
KAMU HUKUKU
UYGULAMALI PSİKOLOJİ (Tezsiz)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET İNGİLİZCE
KÜRESEL PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
BDİĞER TÜM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI15.900 TL18.705 TL
* %7 KDV İndirimi yapılmıştır güncel ücretlerdir.2 yarıyılı kapsamaktadır.4 yarıyılı kapsamaktadır.
DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİDoktora Bütünleşik Doktora
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER36.470 TL51.435 TL
İŞLETME
İŞLETME (İNGİLİZCE)
ÖZEL HUKUK
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
DİĞER TÜM DOKTORA PROGRAMLARI31.795 TL46.760 TL
* %7 KDV indirimi yapılmış güncel ücretlerdir.8 yarıyılı kapsamaktadır.10 yarıyılı kapsamaktadır.
ONLİNE VE KURUMSAL LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARÜcret
UZAKTAN EĞİTİM (Tezsiz)8.420 TL
*KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZLİ(YERLEŞKE DIŞI)14.030 TL
*KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZSİZ (YERLEŞKE DIŞI)11.785 TL
**KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZLİ (YERLEŞKE DIŞI)11.220 TL
**KURUMSAL YÜKSEK LİSANS TEZSİZ (YERLEŞKE DIŞI)9.540 TL
TEKNOPARK İSTANBUL ÇALIŞANLARI6.135 TL
TEKNOPARK İSTANBUL İŞLETME (Tezsiz)11.785 TL
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Ücret, TBB Protokolü ile belirlenmiş olup, 6.madde kapsamında 10 öğrenciye kadar uygulanacaktır)
14.256 TL
Kurumsal yüksek lisans programları 10 ve üstü sınıf katılımlarında kurumsal anlaşmalar ile sağlanır.
“*” ile belirtilen programlarımız “A GRUBU”, “**” ile belirtilen programlarımız ise “B GRUBU” nu ifade etmektedir.Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz.* * %7 KDV İndirimi uygulanmış güncel ücretlerdir.Uzaktan  Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 2 dönemi kapsamaktadır.
LİSANSÜSTÜ DERS BAŞI ÜCRETÜcret
PAKET PROGRAM BİLİMSEL HAZIRLIK DERS ÜCRETİ – YÜKSEK LİSANS & DOKTORA2.105 TL
İlk defa teze kayıt yaptıranlar için 3 ders ücreti alınır.

**Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ilgili yıl için Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir.  Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi,  bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin  belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Seçenekleri

2020-2021 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÜCRETLER

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Seçenekleri

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş