2023-2024 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ BURS / İNDİRİM ve ÜCRETLER

Burs & İndirim Açıklama % Oran
Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa kayıt yaptıran veya Yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt yaptıran öğrencilere. 3 ve 3 ün altı
3.01 ile 3.49 arasında
3.50 üzeri olanlara
40
50
60
Üniversitemiz lisans programlarından derece ile mezun olan öğrencilere. Fakülte birincilerine
ikincilerine
üçüncülerine
100
75
50
Üniversitenin tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sıralamada ilk %15’e giren öğrencilere. 100
Üniversitemiz Kadrolu Akademik ve İdari Personeli İndirimi Personel
eş ve çocuğu
100
50
Şehit Çocuğu İndirimi 100
Aile indirimi(Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk) 20
İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi 15
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Komite Üyeleri İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve Komite Üyeleri ile eş ve çocuklarına
40
 İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personeli İndirimi
* İndirimin verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına
60
Engelli Öğrenci İndirimi Engeli Oranında
Kamu Personeli İndirimi 35
İşbirliği Protokolü İndirimi ; Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda lisansüstü programları için indirim yapılabilir. Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokollerinden elde edilen indirimler protokol süresince geçerlidir. Belirlenen oran
Gazilere ve Gazilerin Üniversitemizde Okuyan Çocuklarına İndirim 75
Tübitak ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Faaliyet Gösteren AR-GE Kuruluşları Çalışanları İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Kurum Çalışanları İndirimi 40
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda ve Borsa Üye Firma Çalışanları İndirimi 15
Belirli Sayı Üzerinde Toplu Başvuru İndirimi: Aynı kurumda, aynı dönemde (aynı veya farklı programlara) toplu başvurularda 10 kişi ve üzeri 40
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi Üye ve eş çocuklarına 10
  • Hak sahipleri bu Yönerge kapsamında aynı anda birden fazla burs ve indirime hak kazanması durumunda, oranı en yüksek sadece bir lisansüstü öğretim bursu veya yine oranı en yüksek sadece bir indirimden faydalanır. Aynı anda burs ve indirim birlikte uygulanmaz
  • Burs ve indirimler Zorunlu İngilizce Hazırlık süresini de kapsar.
  • Bu yönergede düzenlenen burs/indirimlerin öğrenim ücretine uygulanabilmesi için söz konusu maddelerde zikredilen ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelenmesine yönelik evrak temin edilmesi ve Üniversitenin yetkili birimlerine akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde ibraz edilmesi şarttır. Bu indirimler geriye dönük uygulanamaz.
  • Bu yönergedeki ücret, burs ve indirimler Üniversitemiz uluslararası öğrenci kontenjanından kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
  • Özel protokol ile öğrenim ücretleri belirlenmiş programlara kayıt olan öğrencilere iş bu Yönergedeki burs ve indirim hükümleri uygulanmaz.

*İndirim Zorunlu Hazırlık süresini de kapsar.
*Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz.

*Burs ve İndirimlerin Sona Erme Halleri:
a) Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
b) Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması
c) Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
d) Yüksek lisans programlarında tez ve bitirme projesi jürilerinin, doktora programlarında tez izleme komitesinin iki kere başarısız rapor vermesi veya katılımda bulunulmaması durumunda.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş