Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönetim, denetim, planlama ve eğitim ekonomisi alanında uzman yetiştirmek; alan yazına bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak; eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmektir.

Programın iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir.

Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlamak hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ
cdemirli@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

  Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Kontenjan

  Tezsiz: 30

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş