Doç. Dr. Ayben Koy,  

Finans Enstitü Müdürü

Ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunmaktadır.

Enstitüdeki programlar; Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edilmiştir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlanmıştır.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır.

Enstitü ulusal ve uluslararası finansal piyasaları entegre eden bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve küresel danışmanlık hizmetleri sunan, araştırma ve projeler üreten, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve finans kesimine katkı sağlayan bir kurum olarak tasarlanmıştır.

Finans Enstitüsü, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlayacaktır.

akoy@ticaret.edu.tr

Finans Enstitüsü Kitapcığı
Akademik Takvim
Burslar ve Ücretler

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Finans Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

  Bankacılık
  Uluslararası Bankacılık ve Finans
  Finansal Hizmetler Pazarlaması
  Uluslararası Finans İngilizce
  Sermaye Piyasası

    Detaylı bilgi için;  444 0 413

  Öğrenci Yorumları

  Finans Enstitüsü Uzaktan Eğitim Programları

  Uluslararası Bankacılık ve Finans (Uzaktan Öğretim) (Tezsiz)

  Finans Enstitüsü Doktora Programları

  Bankacılık
  Finansal Ekonomi

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş