Finansal Ekonomi Doktora Neden Tercih Edilmeli?

Finansal Ekonomi doktora programı yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olan akademisyen adaylarının ve kamu ve özel sektör çalışanlarının finansal ekonomi alanında uzmanlaşmasına yöneliktir.

Finansal ekonomi doktora programı kapsadığı geniş bilim alanında en üst düzeyde teori, politika, kavramlar ve teknikleri içeren konuları ele alarak öğrencilerin bu alanda gereksinim duyulan bilim insanı ve öğretim üyesi olarak yetişmesini amaç edinmektedir.

Finansal Ekonomi; ekonomi, finans ve sayısal teknikleri bir bütün olarak kapsamakta ve öğrencilerin analitik düşünme becerisi ile araştırmacı niteliği kazanarak ülkemizde bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını beklemektedir. Ayrıca program ile katılımcılara etkin finans yönetimi yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır.

Finansal Ekonomi bilim alanı makro ekonomi teorisinin güncel ve küresel bilimsel çalışma alanlarından finans biliminin piyasalar, kurumlar, varlık değerleme ve birey ile kurumların risk ortamında finansal karar alma teorileri ve politikalarına uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çerçeve içinde teorilerin araştırmalarla irdelenmesi için sayısal tekniklere ilişkin bilimsel alanın programda yer alması ve finans ve ekonomi teorilerinde ileri sürülen yapıları ile ilişkileri ele alan konuların işlenmesine de önem verilmiştir.

Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
scankaya@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. Nazım EKREN
  • Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
  • Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
  • Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN
  • Prof. Dr. Elçin AYKAÇ ALP
  • Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ
  • Doç. Dr. Ayben KOY
  • Doç. Dr. Hicabi ERSOY
  • Dr. Öğr. Üyesi V. Ferhan BENLİ
  • Doktora Programı için Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar ALES EA Puan Türünden en az 55 puan, Lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan,
  • Doktora Programı için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması 3.00 / 4.00 arası olması,
  • Yüksek Lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.50 / 4.00 arası olması,

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır

  Doktora programındaki öğrenci, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için öncesinde enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

  Doktora Programı Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı ve diğer dersleri almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan: 10

  Yatay Geçiş: 1

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş