İşletme Analitiği Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

Veriyi bilgiye, bilgiyi iş değerine dönüştürerek başarıya ulaşma…

İşletme Analitiği, günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle rekabet ortamı, veri yığınları ve hızlı hareket eden bilgi akışı sürekli artmaktadır. Sürekli artan bu veri ve bilgi akışından yararlanarak belirsizlikleri azaltmak için değişen ve gelişen iş dünyasında işletmelere değer katacak bilgileri üreten analitik beceriye sahip uzman insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

İşletme Analitiği, yüksek hacimli verileri bilgiye dönüştürerek bir iş değeri yaratan, işletmelerin potansiyelinı ortaya çıkaran, katma değer yaratacak daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla kuruluşlara etkinlik, karlılık, verimlilik ve sürdürülebilir üretim süreçleri gibi performans göstergelerinde rekabet avantajı sağlayarak farklı çözümler sunan, doğru ve hızlı kararlar alınmasına katkı sağlayan, kurumlara geniş tanımlama, öngörü ve çözüm perspektifi sunan bir disiplindir. Bu doğrultuda İşletme Analitiği Yüksek Lisans Programı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve analitik becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek birikimli uzman insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

İşletme analitiği yüksek lisans programı katılımcılara;

İnsan kaynağı, teknoloji, değişim, yönetişim ve iş süreçleri ile ilgili performansların entegre şekilde doğru ölçülmesi ve yönetilmesi,

 • Sistemin mevcut performansını ve bunun arkasındaki etkenlerin görülmesi ve geleceğe yönelik öngörü geliştirilmesi,
 • Bilgiye zamanında ulaşarak reaktif değil pro-aktif kararlar verilmesi,
 • Düşük riskli süreçleri otomatize ederek daha kompleks risk senaryolarına verimli bir şekilde odaklanılması,
 • Alınan kararların ölçmeye, araştırmaya, analize ve bilimsel düşünceye dayandırılması,
 • Kurum çapında somut verilere ve bilgiye dayalı karar verme kültürünün kazandırılması,
 • Değişen düzenlemelere, piyasa ve ekonomik koşullara hızlı adaptasyon kabiliyeti kazanarak rekabet avantajı elde edilebilmesi,
 • Tüm paydaşları ve pazarı daha iyi anlama, yeni müşteri kazanma, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, müşterilerin elde tutulması/geri kazanılması, satış stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Verimsiz olunan alanlara ilişkin gelişim fırsatlarının tespiti, daha verimli hale getirilmesine olanak tanıyan iş süreci değişikliklerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Verilerin yönetilmesi, analiz edilmesi ve anlamlı bilgilere dönüştürülmesi,
 • Bilginin doğru şekilde kullanılması ve yeniliğe yönlendirilmesi,
 • Bu çalışmalardan elde edilen analitik bulgular ile bütün kurum için katma değer yaratabilecek fırsatların belirlenmesi,
 • Üretimin, kaynak kullanımının, dağıtım kanallarının, finansal işlemlerin ve riskin belirsizlik ortamında optimize edilmesi,
 • Karmaşık işgücü sorunlarına analitik bakış açısı getirerek yeni çözümlerin üretilmesi,
 • Daha etkili kararların alınabilmesi için, veri madenciliği, veri görselleştirme ve tahmine dayalı optimizasyon ve simülasyon modellerinin uygulanması,

konularında katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Münevver TURANLI
mturanlı@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 9

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş