İstatistik Neden Tercih Edilmeli?

İstatistik doktora programı kapsadığı geniş bilim alanında en üst düzeyde teori, politika, kavramlar ve teknikleri içeren konularını ele alarak öğrencilerin bu alanda gereksinim duyulan bilim insanı ve öğretim üyesi olarak yetişmesini amaç edinmektedir. İstatistik programı; istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve sayısal teknikleri bir bütün olarak kapsamakta ve öğrencilerin analitik düşünme becerisi ile araştırmacı niteliği kazanarak ülkemizde bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını beklemektedir.

İstatistik bilimi lisans ve yüksek lisans programlarının üzerine, akademik çalışmaların temeli olabilecek ileri istatistik teknikleri, teorisi ve gelişmiş araştırma metodolojisi ile doktora programında uygulamalı ve teorik alt yapı ile verilmesi planlanmaktadır. İstatistiksel çalışmaların hemen hemen her sektörde yer bulabileceği gerçeği ile ekonometrik modeller ve yöneylem araştırması yöntemleri ile de desteklenerek üst düzey akademik bir program olacaktır.

 İstatistik Doktora Programı ile; bu önemli bilim alanında teori ve politikaları özümlemiş, küresel ekonomik çevrede hızla gelişen yapısal analiz, istatistiksel düşünce ve analiz, ekonometrik modeller konusunda ülkemiz bilimine katkı yapacak bilim insanlarından oluşan bir çevreyi oluşturma konusunda yetkin akademisyenler yetiştirilmesi planlanmaktadır.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler

Kontenjanlar için tıklayınız

Başvurabilecek Mezunlar

 • İstatistik Bölümü Mezunu*
 • Ekonometri Bölümü Mezunu*

*Bilimsel Hazırlık Gerekmez

 • İktisat Bölümü Mezunları*
 • İşletme Bölümü Mezunları*
 • Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu*
 • Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunu*
 • Maliye Bölümü Mezunu*
 • Kamu Yönetimi Mezunu*
 • Sosyoloji Bölümü Mezunu*
 • Psikoloji Bölümü Mezunu*
 • Fizik Bölümü Mezunu*
 • Kimya Bölümü Mezunu*
 • Matematik Bölümü Mezunu*
 • Mühendislik Fakültesi’ndeki Bölümlerden Mezun olanlar*

*Bilimsel Hazırlık Gerekir

 • Ayrıca yukarıdaki tanımların dışında kalan adaylar için, Üniversiteye girdiği dönemde İstatistik Bölümü giriş puan türü ile aynı puan türünde öğrenci kabul eden bölüm mezunları*

* Bilimsel Hazırlık Gerekir

Ales: Sayısal Puan türünden 55 ve üstü

 • Ales puanı olmayanlar özel öğrenci olarak başvurabilir

Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.

Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Not: 20 Nisan 2016 tarihinde çıkan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine istinaden; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilirler. 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş