Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, tezli ve tezsiz yüksek lisans program seçenekleri bulunan ve eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programıdır.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kentleşme ve ulaştırma sistemleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde bilgi ve birikimlerin aktarılmasıyla uzmanlık kazandırmaktır. Hızla artan nüfusa oranla şehirlerde meydana gelen çeşitli kentleşme ve ulaştırma sistemi problemleri meydana gelmektedir. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından birçok küçük ve büyük ölçekli kentleşme ve ulaştırma projeleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte, yetkin, bilimsel çözümler üretebilecek milli insan kaynağı yetiştirmek Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programının amaçlarındandır. Ayrıca, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak yenilikçi fikirler sunarak yardımcı olacaktır.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programı, genel mühendislik, planlama, işletme gibi çoklu disiplinli bir program özelliği taşımaktadır. Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetiminden mezun olacak kişiler, kamu veya özel sektörde, yönetici veya teknik eleman pozisyonlarında bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, karar alma süreçleri gibi konularda da yetkinlik kazanacaktır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

  • Ulaştırma alanında kendisini geliştirmek, bilgi ve birikimini artırmak veya yöneltmek isteyen,
  • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerini hedefleyen,
  • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü veya yetkisi dâhilinde sürdürülen projelere hâkim olmak isteyen,
  • Kentsel ve ulaştırma alanlarında ülkemizde uygulanan veya uygulanmasına ve yapımına devam edilen mega projelerde çalışmak, görev almak isteyen kişileri hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mustafa ILICALI

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler

  Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

  Güncel Kontenjanlar

  Başvurabilecek Mezunlar

  Tüm 4 Yıllık Fakülte ve Yüksekokul Mezunları Ön koşulsuz Olarak Müracaat Edebilirler*

  * Bilimsel Hazırlık Gerekmez

  Programlara özel öğrenci kabul edilmemektedir.

  Adaylarda Aranan Genel Koşullar

  ALES: Sayısal Puan türünden 55 puan ve üstü

  Yabancı Dil: Gerekmez.

  Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

  Tezli Yüksek Lisans Yayın Şartı Bilgilendirmesi
  Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Madde 10-2 (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin) bendinde yer  alan; makale yayın şartına ilişkin olarak; Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilerinin Danışman Öğretim Elemanlarıyla beraber  yayınlayacakları makalelerinin basılacağı dergilerin tarandıkları endekslerin içinde TÜBİTAK-ULAKBİM-UVT endeksinin  bulunması şartı aranmaktadır.

  Yüksek Lisans Dersleri

  Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

  Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

  Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

  Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

  Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

  Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

  Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş