Medya ve İletişim Çalışmaları Neden Tercih Edilmeli?

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iletişim fakülteleri mezunlarını, diğer lisans programlarından gelenleri ve medya sektörü çalışanlarını bir araya getirerek disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Medya ve İletişim Çalışmalarının ders programı; geleneksel yayın ve yayım yöntemlerinin yanı sıra, elektronik medyanın da ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla, kurumsal uygulama dengesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca öğrencilerimiz, radyo ve televizyon stüdyoları, medya atölyesi ve canlandırma atölyesinde, konusunda uzman akademisyenler ve medyada çalışan başarılı uygulamacılar tarafından üretimle tanıştırılır ve böylece uygulamalı eğitim fırsatı yakalamış olurlar.

Medya ve İletişim Çalışmaları, nitelikli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edi-nirken, medya sektörünün günümüz koşullarında ihtiyaç duyabileceği uzmanların yetiştirilmesine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencilerine tezli veya tezsiz (projeli) olarak iki ayrı seçenek sunmaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğrenim süreçleri boyunca yeni enformasyon ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve bunların gündelik hayat üzerindeki dönüştürücü etkilerini irdeleyen dersleri almaktadır. Program dâhilinde verilen derslerin içeriği günümüzdeki gelişmelere paralel olarak alanında uzman akademisyenler tarafından belirlenmektedir. Program mezunları medya sektöründe istihdam edilebileceği gibi akademik olarak da çalışmalarına devam edebilecektir.

Bağlı Olduğu Ana Bilim Dalı: Medya ve İletişim Çalışmaları

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İletişim Fakültesi mezunlarının yanı sıra medya sektörü çalışanları ve farklı lisans alanlarında eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı disiplinlerden ve sektörden gelenleri buluşturacak olan Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans programı yüksek kaliteli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlarken sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanların gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede iletişimin kuramsal, hukuksal ve uygulama boyutlarının yanında, özellikle yeni iletişim teknolojilerinin üretim, dağıtım ve alımlama süreçlerine etkileri programın üzerinde duracağı temel konular olacaktır. Bu bağlamda iletişim sektörünün her alanında gelişmelere yön verecek, sorgulayıcı ve eleştirel bakışa sahip kişilerin yetiştirilmesi bu programın en belirgin amacıdır.

Prof. Dr. Abdulhamit AVŞAR
aavsar@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş