Medya ve İletişim Çalışmaları Neden Tercih Edilmeli?

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iletişim fakülteleri mezunlarını, diğer lisans programlarından gelenleri ve medya sektörü çalışanlarını bir araya getirerek disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Medya ve İletişim Çalışmalarının ders programı; geleneksel yayın ve yayım yöntemlerinin yanı sıra, elektronik medyanın da ihtiyacını karşılayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla, kurumsal uygulama dengesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca öğrencilerimiz, radyo ve televizyon stüdyoları, medya atölyesi ve canlandırma atölyesinde, konusunda uzman akademisyenler ve medyada çalışan başarılı uygulamacılar tarafından üretimle tanıştırılır ve böylece uygulamalı eğitim fırsatı yakalamış olurlar.

Medya ve İletişim Çalışmaları, nitelikli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaç edi-nirken, medya sektörünün günümüz koşullarında ihtiyaç duyabileceği uzmanların yetiştirilmesine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencilerine tezli veya tezsiz (projeli) olarak iki ayrı seçenek sunmaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğrenim süreçleri boyunca yeni enformasyon ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve bunların gündelik hayat üzerindeki dönüştürücü etkilerini irdeleyen dersleri almaktadır. Program dâhilinde verilen derslerin içeriği günümüzdeki gelişmelere paralel olarak alanında uzman akademisyenler tarafından belirlenmektedir. Program mezunları medya sektöründe istihdam edilebileceği gibi akademik olarak da çalışmalarına devam edebilecektir.

Bağlı Olduğu Ana Bilim Dalı: Medya ve İletişim Çalışmaları

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İletişim Fakültesi mezunlarının yanı sıra medya sektörü çalışanları ve farklı lisans alanlarında eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı disiplinlerden ve sektörden gelenleri buluşturacak olan Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans programı yüksek kaliteli akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlarken sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanların gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede iletişimin kuramsal, hukuksal ve uygulama boyutlarının yanında, özellikle yeni iletişim teknolojilerinin üretim, dağıtım ve alımlama süreçlerine etkileri programın üzerinde duracağı temel konular olacaktır. Bu bağlamda iletişim sektörünün her alanında gelişmelere yön verecek, sorgulayıcı ve eleştirel bakışa sahip kişilerin yetiştirilmesi bu programın en belirgin amacıdır.

Prof. Dr. Oya ŞAKI AYDIN
osaydin@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz:30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş