Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin özel hukukun temel kavramlarını ve özel hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası gelişimleri kavrayabilmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda özellikle, uygulamada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların tanımlayabilmesi, sorunların çözümü için gerekli olan metod ve kaynağa ulaşımın edinilmesi eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Programda yer alan çok sayıdaki seçimlik ders vasıtasıyla, öğrencilerin özel hukuk, medeni hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku gibi farklı alanlarındaki gelişmeleri takip ederek bilgilerini derinleştirerek uzmanlaşabilmelerine imkân sunulmaktadır. Program Türkiye ve dünyada özel hukukun geçmişi ve bugününü karşılaştırmalı olarak ele almakta bu sırada derslerdeki tartışmalar ile öğrencilerine özel hukukun geleceğine göz atma imkânı sumaktadır. Programdan başarı ile mezun olan öğrenci Özel Hukuk alanındaki güncel gelişmeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaktır. Bunun yanında ilerleyen mesleki yaşamında bu bilgiyi güncel tutabilmenin yollarını da öğrenerek meslektaşları arasında kendisini daha avantajlı bir konuma getirebilecektir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında edindiği nosyon ile farklı bakış açıları geliştirebilecek bu sayede kimsenin öngöremediği ve ileride ortaya çıkabilecek soruları düşünerek bunlara dahi hazırlıklı şekilde çalışmalar yapabilecektir.

Prof. Dr. Şahin AKINCI
sakinci@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Özel Hukuk ( Tezli-Tezsiz ) yüksek lisans programına  lisansını “ Hukuk ” alanında yapmış olanlara ön kayıt hakkının tanınması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş