Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

Küreselleşmenin ve bu çerçevede rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında pazarlamanın önemi oldukça artmaktadır. Özellikle işletmeler benzer ürün, benzer fiyat, benzer dağıtım ve benzer tanıtım politikalarıyla benzer piyasalarda rekabet etmeye çalışırken hedef kitleye ulaşma ve diğer pazarlama stratejileri açısından çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Bu aşamada işletmeler, pazarlamanın tüm yaklaşımlarını kapsayacak şekilde değer yaratmalıdır.  Öte yandan, dünyada üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçiş sürecinde pazarlamanın önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda, günümüzde değişen tüketici davranışları analizleri, markalaşma süreçleri, lojistik yönetim süreçleri, dijitalleşme, perakende sektöründe yaşanan gelişmeler, müşterinin artan önemi ve değeri, uluslararası pazar analizleri, satış yönetim yaklaşımları, pazarlama iletişim stratejileri, hizmet pazarlaması, pazarlama araştırmaları ve bunun gibi birçok konu önem kazanmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi piyasalarda ve akademik ortamlarda yaşanan bu gelişmeler ışığında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türkçe ve İngilizce ( tezli ve tezsiz) olmak üzere Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans programının yanı sıra Türkçe Pazarlama Yönetimi Doktora programı açmıştır. Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans (tezli) programında, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları, Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersleri ile 3 seçimlik ders alınması zorunludur. Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans( tezsiz) programında yine aynı dersler bulunmakta olup (seminer yerine Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi), seçimlik alınması zorunlu olan ders sayısı dörttür. Tezli de öğrenciler tez, tezsiz de ise proje yaparak programı tamamlamaktadır. İngilizce programlar için aynı dersler İngilizce yürütülmektedir. Pazarlama Doktora programında ise Pazarlama Teorisi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kuramları, Marka Yönetim İlkeleri ve Stratejileri, Uluslararası Pazarlama Teorisi, Seminer ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmakta ve başarılı olmaları durumunda doktora tez sürecine devam etmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında pazarlama bilim dalında önem arz eden birçok seçimlik ders öğrencilere sunulmaktadır. Alanın uzmanı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen bu programlarda öğrenciler teorik ve uygulamalı bilgilerini güncellemektedir ve akademik/bilimsel çalışmalara yönlendirilmekte/teşvik edilmektedir.

Prof. Dr. Ömer TORLAK
otorlak@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş