Sermaye Piyasası Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

Türkiye’nin ilk Finans Enstitüsü, İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır.

Ülkemizde her geçen gün önemi artan sermaye piyasası hızlı bir inovasyon süreci içerisindedir. Yaşanan bu süreç sermaye piyasalarında faaliyet gösteren piyasa profesyonellerine bir yandan sayısız fırsatlar sunarken diğer yandan bir o kadar farklı zorluklar da yaşatabilmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek Finans Enstitüsü bünyesinde açılan Sermaye Piyasası Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile piyasa profesyonellerinin bugünün sermaye piyasalarında başarı elde etmeleri için gerekli olan üst düzey bilgi ve analitik beceri ile donatılması hedeflenmektedir.

Bir diğer önemli husus ise Sermaye Piyasası bünyesinde yer alan derslerin hem akademik yönü olan hem de konunun uzmanı piyasa profesyonelleri ve SPK uzmanları tarafından verilecek olmasıdır. Bu şeklide öğrencilere akademik bilgi ve piyasa tecrübelerinin ideal bir karışımının sunulması hedeflenmektedir. Sermaye Piyasası programı finans piyasa profesyonellerinin yoğun iş tempolarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olacak şekilde ders saatleri hafta içi akşam ve hafta sonu olacak şekilde kurgulanmıştır.

Prof. Dr. A. Osman GÜRBÜZ
ogurbuz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı(Tezli)
  Ders Programı(Tezsiz)
  Müfredat(Tezli)
  Müfredat(Tezsiz)
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
  • Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
  • Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ
  • Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
  • Doç. Dr. Ayben KOY
  • Doç. Dr. Hicabi ERSOY
  • Dr. Öğr. Üyesi V. Ferhan BENLİ

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Doç. Dr. Alaattin ECER
  • Dr. Yusuf SÖNMEZ
  • Dr. Abdurrahman ÇARKACIOĞLU
  • Dr. Hale ORUÇ

  Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES EA Puan Türünden en az 55 puan,

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor,
  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:30-21:30 saatleri arası ve Hafta sonu olmak üzere yapılmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders + 5 Seçimlik Ders) ve dönem projesinden oluşmaktadır.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri 

  Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.

    Kontenjanlar

  Genel Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 20

  Yatay Geçiş

  Tezli: 5

  Tezsiz: 5

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş