Neden Tercih Edilmeli?

Sigorta ve Risk Yönetimi konusunda, halen Türkiye’nin ilk ve tek doktora programı olma özelliğine sahip, “Sigorta ve Risk Yönetimi-Doktora Programı”nın kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır. Programın temel amacı, bilimsel düşünme yöntemlerine hakim, finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi, küreselleşme, rekabet ve Türk Sigorta Sektörü’nün analizini yapabilen, hem sigortacılık alanında hem de kurumsal bazda risk yönetimi hakkında karar alma yetisi olan, kantitatif teknikleri finansal bilimlerde uygulayacak yönetici adayları ile sigorta ve risk yönetimi alanında akademik çalışmalar yapacak, sektörün en önemli ihtiyacı olan risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra, sigorta sektörünün yöneticilerinin de destek vereceği program, üç yarıyıldan ve sonrasında hazırlanacak kapsamlı bir doktora tezinden oluşmakta olup, dersler 18:30-21:30 saatleri arasında yapılacaktır.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler
  • Doktora Programı için Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar ALES Puan Türünden en az 55 puan, Lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan,
  • Doktora Programı için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması 3.00 / 4.00 arası olması,
  • Yüksek Lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.50 / 4.00 arası olması,

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

Doktora programındaki öğrenci, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için öncesinde enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Doktora Programı Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+ 3 Seçimlik), yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Kontenjanlar

Genel Kontenjan

10

Yatay Geçiş

2

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş