Sigorta ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

Sigorta ve Risk Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sigorta yaptıran kişi ve kurumlar ile sigorta şirketlerinin risklerini yönetebilecek yönetici adayları ve risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Program, diğer Risk Yönetimi Yüksek Lisans programlarından farklı olarak, Solvency II direktifinde yer alan (Piyasa riskleri, operasyonel riskler ve teknik riskler) riskler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu içeriğiyle, Türkiye’de tek ve ilk olan Program, Dünyadaki örnekleri arasında da ön sıralarda yer almaktadır. Programın bir diğer özelliği, derslerin üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da veriliyor olmasıdır.  Ayrıca programın öğrencilerin büyük kısmı da, sigorta sektörünün çalışanlarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Programlar, sigorta sektörünün yanı sıra, diğer sektörlerin de, risk yöneticisi ve sigortacılık departmanlarında ihtiyaç duydukları istihdama ilişkin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde hazırlanmış ve yürütülmektedir. Bunlara ilave olarak, Program, bu alanlarda akademik kariyerine başlamak isteyen akademisyen adayları için de iyi bir alt yapı oluşturacak niteliktedir.

Programın dersleri üç yarıyıldan oluşmakta olup, dersler 18:30-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Derslerin tamamlanmasını takiben, öğrenciler, sektöre katkı sağlayacak nitelikte bir yüksek lisans tezi hazırlayacaklardır.

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler

  Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES EA Puan Türünden en az 55 puan,

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

  Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

  Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  Kontenjanlar

  Tezli: 10

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş