Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

Programının amacı, ülke turizmine, ekonomik ve ticari yaşamına katkı verecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve geliştirmek; bu kaynağı kullanarak bilim ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izlemek, ürettiği bilgileri sadece teknik anlamda değil, kişisel ve bilimsel anlamda da değişen dünyaya ve yaşadığı topluma, güvenilir ve etik kurallarından, ödün vermeden aktarmaktır.

Turizm; konaklama, seyahat acentası, ulaşım ve yeme- içme ana dallarından oluşan, ama ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle iç içe geçmiş bir mal ve hizmetler entegrasyonu olup, her meslek grubuna istihdam olanağı yaratan büyük bir endüstridir. Dolayısıyla turizm sektöründe işinde uzman bireylere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.Bu denli kapsamlı ve karmaşık ilişkilerle iç içe geçmiş meslek gruplarını organize etmek, onların hizmetlerinden yararlanarak turistik bir ürün oluşturmak ve turistlerin hizmetine sunabilmek, profesyonellik, beceri, verimlilik ve nezaket özelliklerini gerektiren bir uğraş alanıdır. Ancak, bu özellikler tesadüfen kazanılmaz. Bütün bu özellikler, insanlara yapılan eğitim yatırımlarının bir sonucudur.

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, sektörün gereksinimleri doğrultusunda; zorunlu ve seçimlik derslerle öğrencileri çağdaş bilgi, beceri, etkin karar verme teknikleri, fırsat ve zorlukları tanımlama yetisi ile donatarak, profesyonel çalışma hayatına katılmalarını sağlayabilecek, çağdaş öğretim ve sektörel deneyim olanaklarını sunmaktadır.

Prof. Dr. Nüzhet  Kahraman

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş