Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; hukukun küreselleşmesini çeşitli boyutlarıyla değerlendirebilecek ve ulusal ve uluslararası etkileri konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilecektir. Uluslararası ticaretin ekonomik ve refah artırıcı etkileri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olarak, Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve Avrupa Birliği hukuku alanında akademik araştırma yapabilecek ve ders verebilecek donanıma sahip olabileceklerdir.

AB-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve ekonomik boyutları hakkında araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. Küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek ve bunların Türkiye’nin hukuk sistemine etkilerini değerlendirebilecek düzeye ulaşacaklardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilecek donanımda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını orijinal dillerinden birinde (İngilizce) takip edebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olabilecek ve uluslararası tahkim alanında teorik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olarak, Doktora programında edinilen bilgiler çerçevesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında akademik araştırma yaptırabilecek ve ders verebilecek düzeyde uzmanlaşabileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç
esensoz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. Yücel OĞURLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir AKIL

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Prof. Dr. Funda BAŞARAN
  • Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku doktora programına başvuran adayların lisans öğrenimlerini “hukuk” alanında yapmış olmaları gerekmektedir.
  • Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Tezli yüksek lisans mezunu olma şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmamaktadır.
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana, lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puana sahip olması şartı aranır.
  • Doktora programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

  Doktora Programlarımıza Özel Öğrenci Olarak Ders Almak Üzere Başvuran Adayların Dikkatine

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*

  (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı dersleri ve diğer dersleri almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan: 15

  Yatay Geçiş Kontenjanı: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş