Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı; finans ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmaya yönelik ileri düzeyde araştırma ağırlıklı bir programdır.

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı,  kariyerine doktora ile devam etmeyi planlayan adayları gereken bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra katılımcıların finans kurumlarında daha etkin ve daha uzmanlaşmış olarak görev almalarını da sağlayan çağdaş bir program tasarımıdır.

Program tez aşamasında adayların, bankacılık ve finans alanına sayısal verilerle özgün katkı sağlayacak araştırmaya dayalı konuların işlenmesini özendirmektedir.

Öğrencilere sağlayacağı katkılar: Ekonomi ve bankacılık konularında güncel bilgileri anlama; verileri analiz ve bulguları yorumlama becerisi; finans yönetimi konularını ve politikalarını kavrama, bilgi düzeyini geliştirme, analiz ve sentez yapabilme becerisi; banka sistemi ve yönetimine ilişkin kavramları ve yönetsel ilkeleri uygulama becerisi; finans piyasaları ve araçlarını ileri düzeyde uygulamalı öğrenme ve analitik düşünme ve kavrama yeteneğini geliştirme; uluslararası finans alanında bilgi edinme ve güncel gelişmeleri analiz etme yeteneği kazanma ve finansal karar alma süreci için gerekli finansal tablo ve sayısal teknikler üzerinde bilgi sahibi olmak ve çözüm üretme yeteneğini geliştirmek.

Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
scankaya@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. Nazım EKREN
  • Prof. Dr. Yusuf TUNA
  • Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
  • Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN
  • Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
  • Doç. Dr. Hicabi ERSOY
  • Dr. Öğr. Üyesi V. Ferhan BENLİ
  • Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Osman TURGUT
  • Himmet KARADAĞ

  Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES  EA Puan Türünden en az 55 puan,

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor.

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili Türkçe,
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

  Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

  Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders+5 Seçimlik), dönem projesinden oluşmaktadır.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan

  Tezli: 10

  Tezsiz: 20

  Yatay Geçiş

  Tezli: 5

  Tezsiz: 5

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş