Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

Küresel pazarlama ve marka yönetimi yüksek lisans programının temel amacı, Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi ve ihraç edilebilmesini öngören markalaşma sürecinin bu programa katılacak öğrencilere teorik ve uygulamalı bir eğitimle verilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan kapsamlı bir müfredat hazırlanmıştır.

Programın hedef kitlesini ilk olarak küresel pazarlama, dış ticaret ve marka yönetimi ile marka uygulamaları konularında akademik kariyer yapmak isteyen genç akademisyen adaylar oluşturmaktadır. İkinci hedef kitle halen ihracat yapan veya yapmak isteyenler firmalar, yurtiçinde faaliyet gösteren firmalarda çalışanlar, ürünlerini markalaştırma yoluyla daha katma değerli hale getirmek isteyen yöneticiler ve firmaların ihracat-pazarlama-satış departmanlarında çalışanlardır. Firma sahipleri doğrudan kendileri bu programa katılmak veya firmalarında çalışan elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek suretiyle bu programdan istifade edebilirler.

Prof. Dr. İ. Kahraman ARSLAN
karslan@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. İsmet Kahraman ARSLAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Evrim İldem DEVELİ

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Prof. Dr. Serdar PİRTİNİ
  • Öğr. Gör. Ömer Şahabeddin ŞENGÜLER
  • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
  • Türkçe tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
  • Türkçe tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*
  • (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan

  Tezli: 15
  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş Kontenjanı

  Tezli: 3
  Tezsiz: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş