Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

Esas olarak Ekonomi Bilimi ağırlıklı olmakla birlikte, Program, Uluslararası Ticaretin birbirinden ayrılamaz nitelikteki ekonomik, hukuki ve siyasi boyutlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi aktarımına ve araştırma altyapısına dayalı bir içeriğe sahiptir. Amaç, öğrencilerimizin bağımsız ve kişisel araştırma tecrübesi edinmelerini ve kaliteli bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Tarihsel ve çağdaş uluslararası ticaret politikaları ve uygulamalarına ilişkin konuların derinliğine ele alınıp tartışılmasına ağırlık verilmesini amaçlayan Program’da ağırlıklı olarak ve özellikle, günümüz uluslararası ticaret hareketlerine yön veren trendlerin teşhisi ve analizi, uluslararası ticaret politikalarının belirlenmesinde rol alan aktörler, uluslararası ticaret politika ve uygulamalarının politik ve kurumsal bağlamlar gibi konular yer alacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; küreselleşmenin en temel unsuru olan uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası boyutları konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olacak ve bu alanlarda araştırma yapacak ve ders verecek bir donanıma sahip olabileceklerdir.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
figen@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş