2021-2022 AKADEMİK YILI  UZAKTAN YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETİ

ONLINE  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARÜcret
UZAKTAN EĞİTİM (Tezsiz)9.505 TL + KDV
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları sabit paket ücreti uygulanmakta olup burs ve indirimler uygulanmaz. Uzaktan  Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 2 dönemi kapsamaktadır.

**Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ilgili yıl için Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir.  Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi,  bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin  belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitelerde verilen eğitim-öğretim hizmetinde uygulanan “KDV’nin %1” olarak(Önceki oran %8 idi) uygulanmasına yönelik 30.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan bu kararnamede uygulama süresine yönelik olarak ise; “30.06.2021 tarihine kadar olan eğitim-öğretim hizmetlerine uygulanır” denilmektedir.

Belirlenen uygulama tarihin uzatılması halinde; 2021-2022 eğitim ücretleri “Tutar+%1 KDV” olarak uygulanacaktır.
Belirlenen uygulama tarihin uzatılmaması halinde; 2021-2022 eğitim ücretleri “Tutar+%8 KDV” olarak uygulanacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ödeme Seçenekleri

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş