Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Neden Tercih Edilmeli?

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi; Türkiye bugün hızla gelişen bir ülke olarak ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişme ve dönüşüm toplum için genel anlamda olumlu ve istenen bir durum olmakla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Özellikle ekonomik dönüşüm ve beraberinde gelen göç ve kentleşme, ekonomik sorunlar, işsizlik ve istihdam sorunları; kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler; toplumun eğitim yapısındaki gelişmeler ve farklı eğitim taleplerinin oluşması; kadınların istihdamındaki gelişmeler; sağlık alanında gelişmeler ve buna bağlı olarak özellikle ruh sağlığında insanların duyarlılığının ve taleplerinin artması gibi değişimler toplumun her kesimini etkilediği gibi aileyi de önemli şekilde etkilemektedir. Bu değişmeler ve sorunlar, bireyleri olduğu kadar, aile kurumunu da etkilemekte ve aile birliğinin korunması oldukça zorlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, aile içi şiddet yaygınlaşmakta, boşanma artışlar olmakta, aileler oranlarında giderek manidar çocuklarını kontrol etmekte güçlükler yaşamakta, çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda tam bir karmaşa yaşamaktadırlar.

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi bu sebeplerle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile danışmanı ihtiyacını görmüş ve 04.09.2012 tarihinde resmi gazete ’de yayınlanan yönetmelik ile aile danışma merkezleri ve bu merkezlerde görev alacak aile danışmanlarının görev ve niteliklerini belirlemiştir. Ancak Sosyal hizmet merkezleri ile aile danışma merkezlerinde yeterli sayıda aile danışmanı istihdamının olmadığı belirtilmektedir.

Söz konusu ihtiyaçlar doğrultusunda programın amacı bu alanda uygulayıcı uzman meslek elemanı yetiştirmektir.

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ
cdemirli@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

  04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile belirlenen lisans alanlarından birinden mezun olmak. İlgili alanlar: Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş