Bilgisayar Mühendisliği Neden Tercih Edilmeli?

Bilgisayar Mühendisliği doktora rogramımızın amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünyamızın sorunlarına cevap verebilecek bilgi ve teknolojik gelişmeleri yaratmaktır. Araştırmalarımız Teknopark üzerinden endüstriye aktarılarak uygulanabilmekte ve böylece ulusal ve evrensel ekonomiye değer katabilmektedir.

Bilgisayar mühendisliğindeki araştırmalar genelde yöntem, yazılım, ve donanım geliştirme olmak üzere üç esasa dayanır. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni yöntemler daha sonra yazılıma ve donanıma dönüştürülmektedir. Bilgisayar Mühendisliği günümüzde etkin sistemler geliştirmek araştırmaların odağını teşkil ettiğinden geliştirilen çözümün dayandığı algoritmanın basit, ve onu gerçekleyecek donanım ve yazılımın da küçük ve ucuz olması araştırma hedefleri arasındadır.

Bilgisayar günlük hayatımızın her alanına girdiğinden bu alandaki araştırma konuları da çok çeşitli olmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği programımızın araştırma alanları Bilgisayar Grafikleri, Bilgisayar Ağları, Yapay Zeka, Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme, ve Dağıtık Sistemler başlıkları altında toplanabilir. Konular genelde gerçek hayattan alındığından yapılan araştırmaların uygulama alanı bulması olasılığı yüksektir. Bu durum araştırmacılarımıza bir başka inanç ve araştırma şevki vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği doktora programımız, Y. Lisans eğitimi almış adaylara araştırma yaparak bilimsel olayları derinlemesine irdeleyip etkin çözümler üretme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Program ders ve tez olmak üzere iki dönemden oluşur. Bilgisayar Mühendisliği programımıza Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden lisans; Matematik veya Fizik Bölümlerinden lisans ve ayrıca Fen Bilimleri Enstitülerinin Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Yelpazenin geniş olması Mühendislik ve Tasarım Fakültemizin zengin akademik kadrosunun çok disiplinli çalışma yapmaya açık olmasının sonucudur.

Prof. Dr. Rıfat YAZICI
ryazici@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş