Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının amacı sadece bilgiyi işlemek için uzman kişiler yetiştirmek ve yeni yöntemler geliştirmek değil aynı zamanda bilgiyi etkin biçimde işleyecek modern sistemler ve yöntemler geliştirmektir. Bir bilgisayar, uygun yazılımların kullanılması durumunda, her türlü sorunun çözülmesinde veya herhangi bir fiziksel olayın simülasyonunda kullanılabileceğinden, bu alanda Y. Lisans yapacak kişilerin çok çeşitli özellikler taşımaları gerekmektedir. Yani hangi algoritma hangi dille programlanırsa bilgisayar öğelerinden en etkin sonucun alınacağını bilmek kaliteli bir mühendisten beklenen özellik haline gelmiştir.

Buradan yüksek performanslı bir bilgisayar sistemi için bazı özelliklerin olması gerektiği görülmektedir. Birincisi, mevcut bilgisayar donanımını iyi tanımak, özelliklerinden tam yararlanabilmek, ve böyle donanımlar tasarlama bilgi ve becerisine sahip olmaktır. Bazı donanımsal özelliklerin kullanılamadan atıldığı veya gecikmeli kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

İkincisi, işe uygun algoritmanın belirlenmesi veya tasarlanmasıdır. Bir iş çok farklı algoritma kullanılarak yapılabilir, ama hem işe hem de bilgisayar mimarisine uygun daha etkin bir algoritmanın seçilmesi veya tasarlanması kaliteli bir mühendisten beklenen özelliklerdendir.

Üçüncüsü, uygun algoritmanın belirli bir bilgisayarda etkin programa dönüştürülmesi için uygun programlama dilinin seçilmesi ve kullanılması, veya böyle bir dilin tasarlanmasıdır. Daha az iş gücü gerektiren programlama dilinin seçilmesi ve bilgisayarı daha az yoran programın yazılması programcının görevleri arasındadır.

Bilgisayar hayatımızın her alanında ve özellikle bankacılık gibi kritik işlerde önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandığından, bilgilerin saklanması ve taşınmasında gizlilik ve güvenliği sağlayacak etkin yöntemlerin geliştirilmesi önemli konu haline gelmiştir.

İşte bu Y. Lisans programın amacı mevcut teknolojileri öğretmenin yanında yukarda belirtilen yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesi için yeni donanımlar, algoritmalar, sistem yazılımları, ve teoriler geliştirecek veya uygulayacak Y. Mühendisleri yetiştirmektir.

Prof. Dr. Rıfat YAZICI
ryazici@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler

  Akademik Kadro

  Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Rıfat Yazıcı
  Prof.Dr. Abdül Halim Zaim
  Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
  Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı

  Misafir Öğretim Üyeleri
  Prof. Dr. Selim Akyokuş
  Doç. Dr. Tugay Altılar
  Doç. Dr. Sadi Evren Şeker
  Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Aydın
  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Öztaş
  Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Ertürk

  Kontenjanlar için tıklayınız.

  Başvurabilecek Mezunlar

  • Bilgisayar Mühendisliği,
  • Yazılım Mühendisliği,
  • Bilişim Mühendisliği,
  • Bilgisayar Bilimleri,
  • Matematik-Bilgisayar Mühendisliği,
  • Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği Yan dal/Çift ana dal bölümü mezunları

  Bilimsel Hazırlık Gerekmez

  • Diğer Mühendislik Bölümleri,
  • Bilgisayar Öğretmenliği,
  • Matematik,
  • İstatistik,
  • Yönetim Bilişim Sistemleri,
  • Fizik ve Kimya bölümü mezunlarına

  * Bilimsel Hazırlık Gerekir

  Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

  Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

   Adaylarda Aranan Genel Koşullar

  ALES: Sayısal Puan türünden 55 puan ve üstü

  Yabancı Dil: Gerekmez.

  Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

   Bilimsel Hazırlık Dersleri

  Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

   Yüksek Lisans Dersleri

  Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

  Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

  Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

   Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

  Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

  Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

  Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden  yararlanabilmektedir.

  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş