Dijital Ekonomi ve Pazarlama Neden Tercih Edilmeli?

İnternet teknolojisi, iletişim ve iletişim temelli teknolojik yenilikler, dijital uygulamaların ekonomik ve sosyal yaşamdaki yerini genişletmiş, ekonomide üretim, tüketim ve dağıtım gibi değer zinciri içerisindeki tüm unsurları köklü bir şekilde değiştirmiştir.

AR-GE, Endüstri 4.0, inovasyon gibi kavramlarla yeniden şekillenen üretim ve e-ticaret, online pazarlama, dijital reklam ve pazarlama vb. uygulamalar ekonomilerdeki geleneksel yaklaşımları köklü bir şekilde etkilemiştir. Bugün pazarlar dinamik, etkileşimli, hızlı ve tüketimi dijitalleşen bir yapıya doğru değişirken, geleneksel ekonomi ve işletme yaklaşımları yetersiz kalmaktadır. Tüketici-üretici ilişkisinin biçim değiştirdiği bu dönemde dijital dönüşümün daha yakından anlaşılması, değişen ekonomik ilişkilerin de daha iyi yönetilmesi anlamına gelmektedir.

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı, süregelen dijital değişimin ekonomik ve sosyal temellerinin teorik ve pratik çerçeveden analizinin yapılabilmesi, bu değişime uygun pazarlama ve işletme stratejilerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak üzere çok disiplinli bir program olarak tasarlanmıştır. 

Program Ekonomi, İşletme ve İletişim bölümlerinden akademisyenler ve iş dünyasından bu dönüşümü yakından takip eden eğitmenlerin verdiği derslerle uygulamalı bir şekilde yürütülecektir.

Doç. Dr.  Ahmet Oğuz Demir
odemir@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş