Dijital Ekonomi ve Pazarlama Neden Tercih Edilmeli?

İnternet teknolojisi, iletişim ve iletişim temelli teknolojik yenilikler, dijital uygulamaların ekonomik ve sosyal yaşamdaki yerini genişletmiş, ekonomide üretim, tüketim ve dağıtım gibi değer zinciri içerisindeki tüm unsurları köklü bir şekilde değiştirmiştir.

AR-GE, Endüstri 4.0, inovasyon gibi kavramlarla yeniden şekillenen üretim ve e-ticaret, online pazarlama, dijital reklam ve pazarlama vb. uygulamalar ekonomilerdeki geleneksel yaklaşımları köklü bir şekilde etkilemiştir. Bugün pazarlar dinamik, etkileşimli, hızlı ve tüketimi dijitalleşen bir yapıya doğru değişirken, geleneksel ekonomi ve işletme yaklaşımları yetersiz kalmaktadır. Tüketici-üretici ilişkisinin biçim değiştirdiği bu dönemde dijital dönüşümün daha yakından anlaşılması, değişen ekonomik ilişkilerin de daha iyi yönetilmesi anlamına gelmektedir.

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı, süregelen dijital değişimin ekonomik ve sosyal temellerinin teorik ve pratik çerçeveden analizinin yapılabilmesi, bu değişime uygun pazarlama ve işletme stratejilerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak üzere çok disiplinli bir program olarak tasarlanmıştır. 

Program Ekonomi, İşletme ve İletişim bölümlerinden akademisyenler ve iş dünyasından bu dönüşümü yakından takip eden eğitmenlerin verdiği derslerle uygulamalı bir şekilde yürütülecektir.

Doç. Dr.  Ahmet Oğuz Demir
odemir@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

  • İngilizce tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
  • İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması, bu şartı sağlayamayan adaylarda Üniversitemiz “Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavı”ndan başarılı olması şartı aranmaktadır.
  • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 25

   

  Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili İngilizce

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş