Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Neden Tercih Edilmeli?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nın amacı, mühendis ve mühendis adayı öğrencilere, elektronik ve haberleşme düzen ve sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve çalışmaları konusunda sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazandırmaktır. Bölümümüz konusunda yetkin, teori ile pratiği birlikte yürüten bir öğretim kadrosuna sahiptir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, öğretim üyelerinin araştırma projeleri ve kurumumuzun araştırma olanakları sayesinde seçkin doktoralı mühendisler yetiştirmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri konularında çalışır. Bunun yanında gelişen teknolojilere paralel olarak Nesnelerin İnterneti, Veri Güvenliği, Büyük Veri Analizi yine odak alanlarımız olarak görülmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programı mezunlarımız elektronik, haberleşme, telekomünikasyon, savunma sanayii, araştırma ve eğitim kurumları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde üst düzey araştırmacı olarak istihdam edilmektedirler. Öğrencilerimiz özellikle Teknopark İstanbul ile olan entegrasyonumuz, ve TAİ, CTECH, NETAŞ gibi firmalar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde ortak projelerde yer alma şansı bularak bu firmalarda istihdam edilme fırsatı yakalayabilmektedirler.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler

Prof. Dr. Abdul Halim Zaim
Prof. Dr. İsmail Kömbe
Doç. Dr. Serhan Yarkan
Doç. Dr. Taha İmeci
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı

Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı Başvuru Dönemi Güncel Kontenjanları

Başvurabilecek Mezunlar

  • Bilgisayar Bilimleri*
  • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği*
  • Bilgisayar Mühendisliği*
  • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri*
  • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği*
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği*
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri*
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği*
  • Elektronik Mühendisliği*
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği*
  • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri*
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği*
  • Mekatronik Mühendisliği*
  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri*
  • Matematik-Bilgisayar*
  • Mühendislik Programları*
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları*
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri mezunlarına bilimsel hazırlık dersi almadan başvuru hakkı tanınmasına
   * Bilimsel Hazırlık Gerekmez

Programa özel öğrenci kabul edilmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar
ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 70 ve üstü puan almış olmak.
Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)

Bilimsel Hazırlık Dersleri
Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

Doktora Dersleri
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.
Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.
Doktora programı eğitim dili İngilizcedir.

Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatleri
Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:30 saatleri arasında yapılır.
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş