Endüstri Mühendisliği Neden Tercih Edilmeli?

Endüstri Mühendisliği; insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin incelenmesi, yürütülmesi ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yeni sistem ve modelleri geliştiren, ayrıca yeni yöntemler ortaya koyarak sistemde bulunan problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, öğrencinin lisansta ve yüksek lisansta elde etmiş olduğu yönetim, iş etüdü, kalite, yöneylem, ergonomi ve bilgi yönetimi gibi alanlarda bilimsel araştırma yapmasını sağlamanın yanında, bu alanlardaki bilgi ve yöntem becerisini artırmayı amaçlamaktadır.

Günümüzde azalan kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol üstlenen Endüstri Mühendisleri ilk olarak pazarlama, üretim planlama, finans, tedarik zinciri ve kalite sistemleri bölümlerinde işe başlamaktadırlar. İş deneyimleri arttıkça mezunların yönetici pozisyonlarında çalıştıkları sıklıkla görülmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan adaylar ayrıca akademik anlamda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bu bilgileri çeşitli yöntemler kullanarak yorumlama ve kullanma becerisine sahip olmaktadırlar. Bu amacı gerçekleştirmek için üniversite öğrencilerine geniş bir veri tabanı sunmaktadır. Böylece Dünyanın her bir tarafında yapılan ve geliştirilen yöntemlere ve yeniliklere kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Doktora programına lisans veya lisansüstü derecesi mühendislik, istatistik, matematik ve buna benzer programlardan mezun olan adaylar başvurabilir. Başvurma sürecinde gerekli olan şartlar için üniversitenin başvuru koşulları dikkate alınmaktadır. Genel olarak istenen belgeler İngilizce yeterlilik belgesi (YDS, IELTS, TOEFL, vb.) ve ALES belgesidir. Gerekli görüldüğü hallerde ek belgeler de istenebilir.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler

Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu
Prof. Dr. Osman Yazıcıoğlu
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
Prof. Dr. Oğuz Borat
Prof. Dr. Kemal Varol
Doç. Dr. Berk Ayvaz
Dr. Öğr. Üyesi Emel Şeyma Küçükaşçı Çiftbudak
Dr. Öğr. Üyesi Emin Başar Baylan

Misafir Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Gültekin Çetiner
Prof. Dr. Bahri Şahin
Prof. Dr. Mustafa Kurt
Doç. Dr. Mustafa Demetgül
Dr. Muammer Kantarcı

Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı Başvuru Dönemi Güncel Kontenjanları

Başvurabilecek Mezunlar

 • Endüstri Mühendisliği*
 • Sistem Mühendisliği*
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği*
 • İşletme Mühendisliği*
 • Endüstri Mühendisliği Yan dal/Çift anadal mezunları*
  * Bilimsel Hazırlık Gerekmez
 • Diğer Mühendislik bölümleri*
 • Matematik*
 • İstatistik bölümü mezunları*
  *Bilimsel Hazırlık GerekirAdaylarda Aranan Genel Koşullar
  ALES: 55 ve üstü Sayısal Puan
  Yabancı Dil: YÖKDİL veya YDS sınavlarından birinden 55 ve üstü puan almış olmak.
  Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: 2,50/4 veya 65/100 ve üstü (Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının karşılaştırılmasında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca ilan edilen en son dörtlük not sisteminin yüzlük not sistemine eşdeğerliliği tablosunun aynen kullanılması)
  Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.Bilimsel Hazırlık Dersleri
  Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin durumuna göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.Doktora Dersleri
  Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.
  Lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla on altı ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın şartından oluşmaktadır.
  Doktora programı eğitim dili Türkçe’dir.Doktora Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler
  Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.
  Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.(Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.)
  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş