Finansal Hizmetler Pazarlaması Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

Günümüzde küreselleşme olgusu ile paralel olarak gelişen teknoloji ve istihdam alanlarındaki hızlı değişim, öğretim faaliyetlerinin çeşitlenmesine ve ortaya çıkan yeni gereksinimlerin etkin bir şekilde karşılanmasına ihtiyaç doğurmuştur.

Finansal Hizmetler Pazarlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı  ile finans sektöründe faaliyet gösteren başta bankalar olmak üzere sermaye piyasalarında aracılık hizmetleri sunan portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve diğer finansal kuruluşlar olarak nitelendirebilecek faktöring, leasing ve tüketici finansman şirketlerinin pazarlama ve satış alanında yeni istihdam edilecek genç bireylerin uluslararası piyasalarda faaliyet gösterebilecek ve rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, nitelikli işgücü talebini karşılamaya yönelik destek sağlanması ve mevcut finans sektörü çalışanlarının bilgi ve deneyimini geliştirecek finans sektörünün ihtiyaç duyabileceği disiplinler arası bir organizasyon yapısı içerisinde olması hedeflenmektedir. Ayrıca ulusal kalkınma planında da yer alan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programına” yönelik kısa, orta ve uzun vadede nitelikli insan kaynağının artırılması hedefi doğrultusunda katkı sağlanması mümkün olacaktır.

Finansal Hizmetler Pazarlaması Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi alan öğrenciler;

 • Kapsamlı finans ve pazarlama teorik alt yapı kazanımının yanı sıra iş dünyasındaki güncel uygulamalar konusunda derinlemesine bilgi edinebileceklerdir.
 • Finans ve pazarlama ile ilgili problemlere özgün ve gerçekçi bir bakış açısıyla çözümler üretebilme yeterliliği kazanabileceklerdir.

Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle yurtdışındaki üniversitelerin finansal hizmetler pazarlaması yüksek lisans programlarında yer alan benzer ve farklı dersler dikkate alınarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü’nde yer alan  Finansal Hizmetler Pazarlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırılması düşünülmektedir.

Doç. Dr. Ayben KOY
akoy@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş