İktisat Yüksek Lisansı Neden Tercih Edilmeli?

İktisat; bilginin, bir üretim faktörü olarak, başat bir rol oynadığı post-endüstriyel dönem, “ekonomist”in tanım ve işlevlerinde önemli değişimleri beraberinde getirdi. Bilginin eski ile karşılaştırılamayacak bir hızda üretildiği, iletildiği ve değerlendirildiği yeni dönemde ekonomistlerin bu hıza ayak uyduracak bir teorik ve bilgi-teknolojik donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

Bilgi çağının gerektirdiği hızda rasyonel ve optimal karar alabilecek ekonomistlerin yetiştirilmesi, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda giderek artacak nitelikli eleman açığının giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, teori ve uygulamayı birleştiren ve bilgi-teknolojik yetkinlikleri ön plana alan bir ekonomi yüksek lisans programı, konjonktüre uygun, işlevsel bir rol oynayacaktır.

İktisat mezunları bankacılık sektörü, sermaye piyasaları, kalkınma ve dış ticaret politikaları, iş ilişkileri ve rekabetçilik gibi Türkiye’nin yükselen iktisadi alanlarına dair yetişmiş işgücü içerisindeki yerlerini alacaklardır. Özel ve kamu sektörleri dışında, teknolojinin sağladığı imkânlar ve analitik düşüncenin birleşimi sayesinde lisansüstü öğrencilerin akademik oryantasyonları için bilimsel üretimine destek verilecektir.

Bu amaç ve yaklaşımdan hareketle ilk olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’ne bağlı olarak, aynı tarihte Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan İktisat tezli ve tezsiz yüksek lisans program mezunlarımızın gerek özel sektörde gerekse kamuda geniş bir yelpazede iş olanakları için itibar gören, saygın adaylar olmaları beklenmektedir.

Prof. Dr. Ahmet KARA
kara2010@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 9

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş