İletişim Tasarımı ve Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

İçinde yaşadığımız yirmi birinci yüzyılın başında iletişim ve medya teknolojisi hızlı gelişmekte ve toplumun farklı alanlarında yapısal ve kapsamlı dönüşümlere yol açmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iletişim süreçlerinin planlanması, tasarımı ve yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Bu süreçte  fiziki ve İnternet teknolojisi temelli iletişimin tasarımı ve yönetimi; toplumsal yaşamda, günlük sosyal ve iletişimsel pratiklerde ve mesleki alanlarda giderek daha fazla anlam taşımaktadır. Dijital medyanın küresel çapta sınırsız sayıda ve gerçek zamanlı olarak kullanıcılara hizmet verdiği bir yakınsama alanı olarak İnternet; bilgi, enformasyon ve eğlence içeriklerinin üretim, dağıtım ve alımlanmasının esaslı bir platformu olduğu gibi bilgisayar ve mobil iletişim aracılığıyla bireysel, toplumsal ve mesleki yaşamın önemli etkinlik alanını oluşturmaktadır. “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” Doktora Programı, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitümüzün kuruluş amacında yer alan iletişim bilimi araştırmalarında eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesi, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulması ve bilginin üretiminin geliştirilerek, öğrenim süreçlerinin içinde yaşadığımız dönemin dinamik gereksinimlerine göre planlanması ve uygulanmasını öngörmektedir.  İletişim biliminin araştırma alanları; kişilerarası iletişimden kitle iletişimine yönelmekte ve bu süreçte iletişimin hem fiziki hem de dijital ortamda tasarımı ve stratejik yönetimi giderek anlam kazanmaktadır. “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” Doktora Programı,  disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim ve medya teknolojisi alanlarındaki yeniliğe ve gelişmeye açık bir yönelimle merkezine toplumsal iletişim süreçlerinin tasarımını ve stratejik yönetimini yerleştirmektedir. Doktora programı;  stratejik iletişim tasarım ve yönetimi, kültürlerarasılık ve küresel ağ oluşturma gibi yeni stratejik iletişim yönelimlerinin yanı sıra dijital sosyal ağ etkileşimi, dijital sosyal ağlarda karşılaştırmalı uluslararası iletişimin araştırılmasına odaklıdır. Önerilen Doktora Programı ülkemizde ve üniversitemiz İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsünde; önemli bir boşluğu kapayacak ve lisans, yüksek lisans mezunu öğrencilerimizin yanında diğer üniversitelerin mezunlarının, akademinin ve sektörün gereksinimine de yanıt verecektir.

Füsun Alver T.
falver@ticaret.edu.tr
 

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Siz de Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş