İnsan Kaynakları Yöneticiliği Neden Tercih Edilmeli?

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları alanında çalışmak isteyen veya bu alanda çalışıp da mesleki kavrayışını derinleştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları Yöneticiliği programının tasarımında öğrencilere insan kaynakları işlevinin, yönetim bütünü içindeki yerini görme, insan kaynakları uygulamalarının örgütsel strateji ile bağlantısını kurabilme yetisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda İnsan Kaynakları Yöneticiliğinde yer alan zorunlu dersler kuramsal olarak yönetim ve insan kaynakları yönetimine dair temel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Seçmeli dersler ise daha çok uygulamaya dönük olup, öğrencilere programı kendi tercihleri doğrultusunda yapılandırma fırsatını sunmaktadır. Enstitü bünyesindeki diğer programlardan da ders seçilebilmesi, öğrencilerimizin tercihlerini daha geniş bir alanda kullanmasına imkân sağlamaktadır.

İş dünyası hızla değişiyor. Kalıplaşmış bilgilerle bu değişim hızına karşılık vermek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programında öğrencilerin hazır çözümler öğrenmeleri değil, değişen koşullara göre çözüm üretebilecekleri entelektüel kapasite geliştirmeleri hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği programında ders işleme yöntemimiz önemli derecede ödev ağırlıklı olarak yapılandırılmıştır. Ödev hazırlama sürecinde öğrencilerimiz bir yandan kendi yaptıkları araştırmalarla kuramsal bilgilerini genişletirken bir yandan da işletmelere giderek gerçek uygulamalarla muhatap olma, iş hayatındaki işleyişi yakından tanıma fırsatını bulmaktadırlar. Böylelikle öğrencilerimiz programı tamamladıklarında ellerinin altında bir uygulama portföyüne de sahip olmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı 2013-2014 öğretim yılında, Prof. Dr. Hüner Şencan’ın başkanlığında eğitime başlamış, programdan bugüne kadar 35’i tezli, 18’i tezsiz olmak üzere toplam 53 öğrenci mezun olmuştur. Ek olarak Bursa’daki yerleşkemizden de 14 öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır.

Doç. Dr. Osman BAYRAKTAR
obayraktar@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş