İnsan Kaynakları Yöneticiliği Neden Tercih Edilmeli?

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları alanında çalışmak isteyen veya bu alanda çalışıp da mesleki kavrayışını derinleştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları Yöneticiliği programının tasarımında öğrencilere insan kaynakları işlevinin, yönetim bütünü içindeki yerini görme, insan kaynakları uygulamalarının örgütsel strateji ile bağlantısını kurabilme yetisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda İnsan Kaynakları Yöneticiliğinde yer alan zorunlu dersler kuramsal olarak yönetim ve insan kaynakları yönetimine dair temel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Seçmeli dersler ise daha çok uygulamaya dönük olup, öğrencilere programı kendi tercihleri doğrultusunda yapılandırma fırsatını sunmaktadır. Enstitü bünyesindeki diğer programlardan da ders seçilebilmesi, öğrencilerimizin tercihlerini daha geniş bir alanda kullanmasına imkân sağlamaktadır.

İş dünyası hızla değişiyor. Kalıplaşmış bilgilerle bu değişim hızına karşılık vermek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programında öğrencilerin hazır çözümler öğrenmeleri değil, değişen koşullara göre çözüm üretebilecekleri entelektüel kapasite geliştirmeleri hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği programında ders işleme yöntemimiz önemli derecede ödev ağırlıklı olarak yapılandırılmıştır. Ödev hazırlama sürecinde öğrencilerimiz bir yandan kendi yaptıkları araştırmalarla kuramsal bilgilerini genişletirken bir yandan da işletmelere giderek gerçek uygulamalarla muhatap olma, iş hayatındaki işleyişi yakından tanıma fırsatını bulmaktadırlar. Böylelikle öğrencilerimiz programı tamamladıklarında ellerinin altında bir uygulama portföyüne de sahip olmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı 2013-2014 öğretim yılında, Prof. Dr. Hüner Şencan’ın başkanlığında eğitime başlamış, programdan bugüne kadar 35’i tezli, 18’i tezsiz olmak üzere toplam 53 öğrenci mezun olmuştur. Ek olarak Bursa’daki yerleşkemizden de 14 öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ahu Tuğba Karabulut
tkarabulut@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 9

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş