İstatistik Neden Tercih Edilmeli?

İstatistik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları; istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Bilişim ve İstatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik bilgileri kullanarak, sosyal ve idari bilimlerle ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara, bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İstatistik programının diğer bir amacı da İstatistik alanında araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmektir.

İstatistik Yüksek Lisans öğrencileri;

İstatistiksel sonuçları açıklayabilme ve yorumlayabilme, Reel, finans ve hizmet sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanılacak uygun analiz yöntemini seçme ve analiz etme, İstatistiksel tekniklerdeki yeni gelişmeleri takip etme ve bunları uygulayabilme yeteneklerini kazanır.

Bunun yanı sıra İstatistik yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler donanımlı olarak kamu ve özel kurumlarda istatistikçi olarak çalışabilir veya istatistikte doktora programına devam edebilir.​

Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN
uozden@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler

  Akademik Kadro

  Bölüm Başkanı – Prof. Dr. Ünal Halit Özden
  Prof. Dr. Münevver Turanlı
  Doç. Dr. Özlem Deniz Başar
  Dr. Öğr. Üyesi Seda Bağdatlı Kalkan
  Araş. Gör. Ali Kürşat Sak
  Araş. Gör. Mehmet Sağlam

  Yüksek Öğretim Kurumlarında Etik Davranış İlkeleri

  Kontenjanlar için tıklayınız.

  Başvurabilecek Mezunlar

  • İstatistik Bölümü Mezunları*
  • Ekonometri Bölümü Mezunları*

  *Bilimsel Hazırlık Gerekmez

  • Diğer İstatistik Bölümleri
  • İktisat Bölümü Mezunları*
  • İşletme Bölümü Mezunları*
  • Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunları*
  • Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunları*
  • Maliye Bölümü Mezunları*
  • Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları*
  • Sosyoloji Bölümü Mezunları*
  • Psikoloji Bölümü Mezunları*
  • Fizik Bölümü Mezunları*
  • Kimya Bölümü Mezunları*
  • Matematik Bölümü Mezunları*
  • Mühendislik Fakültesi Mezunları*

  *Bilimsel Hazırlık Gerekir

  Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES puanı aranmamaktadır.

  Programlara özel öğrenci kabul edilmektedir.

  Adaylarda Aranan Genel Koşullar

  ALES: Sayısal Puan türünden 55 puan ve üstü

  Yabancı Dil: Gerekmez.

  Lisans Mezuniyet Not Ortalaması: Alt sınır belirlenmemiştir.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri

  Bilimsel Hazırlık dersleri ve sayısı öğrencinin lisans transkriptine göre mülakat sırasında belirlenir. Dersler lisans programından   alınır ve o programın eğitim dilinde yapılır. Bilimsel Hazırlık dersleri kredisizdir.

  Yüksek Lisans Dersleri

  Tezli program, en az 8 ders (24 kredi), Seminer, Tez Çalışması ve Yayın Şartından oluşur.

  Tezsiz program, en az 10 ders (30 kredi)  ve Dönem Projesi’nden oluşur.

  Yüksek Lisans eğitim dili Türkçe’dir.

  Yüksek Lisans Derslerinin Yapıldığı Gün ve Saatler

  Dersler hafta içi ve gerekirse hafta sonu (Cumartesi) 18:30-21:10 saatleri arasında yapılır.

  Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

  Anlaşmalı olduğumuz kurumlardan alınan resmi yazı ile belgelenmesi durumunda, başvuru sahibi indirimden yararlanabilmektedir.

  Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin TECİLLİ olarak ibraz edilmesi gerekir.

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş