Kamu Hukuku Neden Tercih Edilmeli?

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında hem tezli hem de tezsiz program yer almaktadır.  Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programlarına lisans derecesini hukuk fakültesinde tamamlamış olan mezunlar  başvurabilmektedir. Tezli yüksek lisans programı, en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşma, derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezsiz yüksek lisans programı en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Öğrenciler ders aşamasında, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk, hukuk tarihi, genel kamu hukuku, vergi hukuku gibi kamu hukuku disiplinlerinden zorunlu ve seçmeli dersler alabilmektedir.

Kamu Hukuku programının mezunlara sağlayacağı öngörülen katkılar şunlardır:

 • Kamu hukukunda bilimsel metod ve araştırma tekniklerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak,
 • Teorik ve uygulamadaki hukuki sorunları kamu hukukunun kavram, kaynak, ilke ve kurumları çerçevesinde yorumlamak ve değerlendirmek,
 • Tarihsel ve güncel kamu hukuku konularını uzmanlık düzeyinde eleştirel açıdan tartışmak,
 • Teorik ve uygulamalı kamu hukuku sorunlarını karşılaştırmalı hukuktan yararlanarak değerlendirmek,
 • Kamu hukukunun muhtelif disiplinlerinde daha ileri düzeyde akademik kariyer ve araştırma yapabilecek bir donanım kazanmak,
 • Teori ve uygulamadaki kamu hukuku sorunlarını uzmanlık düzeyinde hukuk mantığıyla anlama ve çözebilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

Prof. Dr. Ayhan  CEYLAN
aceylan@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Kamu Hukuku ( Tezli-Tezsiz ) yüksek lisans programına  Lisansını “Hukuk” alanında yapmış olanlara ön kayıt hakkının tanınması

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “Özel Öğrenci” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş