Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, tezli ve tezsiz yüksek lisans program seçenekleri bulunan ve eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programıdır.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kentleşme ve ulaştırma sistemleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde bilgi ve birikimlerin aktarılmasıyla uzmanlık kazandırmaktır. Hızla artan nüfusa oranla şehirlerde meydana gelen çeşitli kentleşme ve ulaştırma sistemi problemleri meydana gelmektedir. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından birçok küçük ve büyük ölçekli kentleşme ve ulaştırma projeleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte, yetkin, bilimsel çözümler üretebilecek milli insan kaynağı yetiştirmek Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programının amaçlarındandır. Ayrıca, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak yenilikçi fikirler sunarak yardımcı olacaktır.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programı, genel mühendislik, planlama, işletme gibi çoklu disiplinli bir program özelliği taşımaktadır. Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetiminden mezun olacak kişiler, kamu veya özel sektörde, yönetici veya teknik eleman pozisyonlarında bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, karar alma süreçleri gibi konularda da yetkinlik kazanacaktır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

  • Ulaştırma alanında kendisini geliştirmek, bilgi ve birikimini artırmak veya yöneltmek isteyen,
  • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerini hedefleyen,
  • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü veya yetkisi dâhilinde sürdürülen projelere hâkim olmak isteyen,
  • Kentsel ve ulaştırma alanlarında ülkemizde uygulanan veya uygulanmasına ve yapımına devam edilen mega projelerde çalışmak, görev almak isteyen kişileri hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mustafa ILICALI
milicali@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş