Kurumsal İletişim Neden Tercih Edilmeli?

Kurumsal İletişim, çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesi olan kurumsal iletişim; kişi veya kurumların amaçlarına ulaşabilmek için hedef kitlelerin istek, beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda, kamuoyunun destek ve güvenini sağlamak ve olumlu bir imaj oluşturmak amacıyla yapılan planlı ve programlı çalışmalardır. Bu açıdan Kurumsal İletişim bir yönetim işlevi olduğu, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmeye dayanması nedeniyle de bir yönetim süreci olduğu söylenebilmektedir.

Küreselleşmenin etkisiyle, ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yapıdaki sürekli değişim ve gelişime bağlı olarak işletmeler, yaşanan hiper rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve örgütsel sürekliliklerini devam ettirebilmek amacıyla, Kurumsal İletişim faaliyetlerine her zamankinden daha fazla önem vermeye başlamışlardır. İşletme organizasyonlarında stratejik iletişim yönetiminin bir işlevi haline gelen kurumsal iletişimin; ürünün, hizmetin ve kurumun tanıtılması ve özel organizasyonların planlanması işlevlerinin yanısıra, işletmeye güçlü bir imaj ve itibar yaratılması, insan kaynaklarının motivasyonunu arttırarak kurumsal verimliliğin sağlanması, işletmenin karşılaşabileceği kriz durumlarında etkili iletişim sayesinde krizlerin bir tanıtım fırsatına dönüştürülmesi gibi işlevleriyle günümüz işletmeleri açısından önemi giderek artmaktadır.

Öyle ki algılamanın, gerçek görüntüyle eş değer hale geldiği günümüzde kurumsal iletişim mesleğinin; iş dünyası, eğitim, turizm ve eğlence sektörü, sivil toplum örgütleri vb. açısından küresel boyutta kritik rolü olduğu açıkça görülmektedir.

Prof.Dr. R. Gülay ÖZTÜRK
gulay@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim   

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş