Lojistik Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

Lojistik Yönetimi; küreselleşme sürecinin bir uzantısı olarak, dünya ticaret hacmi giderek artmaktadır. Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için; doğru ürünlerin, istenen yerde, doğru zamanda bulundurulması ve operasyonların minimum maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirtilen problemlerin çözümü için, bu sorunları çözebilecek nitelikte lojistik yöneticilerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Lojistik Yönetimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler, ülkemizin uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; sadece lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki operasyonlarda görev alacak yönetici ihtiyacını değil, imalat ve hizmet sektöründeki firmaların tedarik zincirlerine ilişkin problemleri çözebilecek nitelikte uzmanlara olan ihtiyacı da karşılayacaklardır.

Lojistik Yönetiminin eğitim yöntemi olarak; teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılmasının yanı sıra, grup çalışmaları, proje hazırlama, seminer faaliyetleri, bilgisayar uygulamaları, örnek olay tartışmaları (vaka analizleri) gibi aktivitelerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tezli yüksek lisans programı mezunlarımız doktora seviyesindeki lisansüstü eğitim programlarına başvurabilmektedirler.

Prof. Dr. Yahya Fidan
yfidan@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş