2017612165947100

Matematik Neden Tercih Edilmeli?

Yaşadığımız dünyayı anlamak ve yeni çıkarımlarda bulunmak için insanın sahip olduğu en önemli enstrümanı düşünmek ve düşünmenin de kendini en iyi ifade ettiği arena insan beyninin ürünü olan matematik bilimi ve düşüncesidir. Bu bakış açısı ile Matematik Bölümü uluslararası mütevazı kadrosu ile kendi çapında bir bölümün sıra dışılığını ve esnekliğini içinde taşımakta ve içinde bulunduğu fakülte ve üniversitenin entelektüel gücüne büyük katkı vermektedir.

Matematik Bölümünün lisansüstü programlarından biri olan Matematik doktora programı; Uygulamalı Matematik, Matematiksel Analiz ve Nümerik Analiz başlıkları altında özellikle diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemler, reel fonksiyonlar, topolojik gruplar, Lie grupları, programlama, fonksiyonel analiz, operatör teori, diziler, seriler, toplanabilme, sabit nokta teorisi ve ilişkili konularında uluslararası tecrübeye sahip uzmanlar danışmanlığında nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak için; bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlayabilen, analiz ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanan, bu bilgileri toplum ve bilimin karşılaştığı problemlere uygulayabilen ve başkalarına matematiksel yöntemler ve düşünme yolları konusunda yol gösterebilen araştırmacılar yetiştirmek hedeflenmiştir.

Matematik doktora eğitimi genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama: İleri araştırmalar yapabilmek için gerekli olan alana özgü zorunlu ve seçmeli dersler dönemi. İkinci aşama: Öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçüldüğü Doktora Yeterlik dönemi. Üçüncü aşama: Doktora çalışması sonunda bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmesiyle hazırlanan Doktora Tez dönemidir.

Doktora Tez dönemi, belirli bir problemde uzmanlaşmak ve onun üzerine bir tez yazabilmek için uygun ve yeni matematiksel sonuçlar üretmeyi amaçlayacak şekilde tasarlanır. Programda bu aşama, bir tez danışmanı rehberliğinde sürdürülür. Hazırlanacak tez, matematiksel önemi ve derinliği olan matematiksel fikirleri anlama, düzenleme, geliştirme ve sunma becerisinin gösterildiği özgün matematiksel araştırmaları içermeli ve de sonuçları uluslararası kabul görmüş dergilerde yayınlanmaya değer olmalıdır.

Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK
nsimsek@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler

  Akademik Kadro

  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necip Şimşek
  Prof. Dr. İsmail Kömbe
  Prof. Dr. Doğan Kaya
  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener
  Araş. Gör. Elif NURAY YILDIRIM

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş