Muhasebe ve Denetim Neden Tercih Edilmeli?

Muhasebe ve Denetim; küreselleşme olgusu, finansal bilgi sisteminde “evrensel finans dili” ihtiyacı oluşturmuş, bunu karşılayabilmek için muhasebede,  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hazırlanmış, ülkelerin bunları benimsemesi teşvik edilmiş ve muhasebe tutulması ve finansal raporların hazırlanmasında önemli ölçüde uygulama birliği sağlanmıştır.

Ayrıca, kurumsallaşmaya ve denetime önem verilmiş, hazırlanan finansal tablolar için yüksek kalitede Uluslararası Denetim Standartları hazırlanmış, böylece uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tablolara ulaşılabilmek olanağı sağlanmıştır.

Dünyadaki bu gelişmeler yanında ülkemizde de, özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirketlerin kurumsallaşarak,  sahiplik ve yöneticilik fonksiyonları ayrışma sürecine girmiş, muhasebenin yasal sorumluluklarını yerine getirmek yanında pay sahiplerine, ilgi gruplarına, muhtemel yatırımcılara ve borç verenlere bilgi sağlamak işlevi öne çıkmıştır.

Bu gelişmelere uygun olarak Muhasebe ve Denetim Uzaktan EğitimTezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı;

 • Muhasebe alanında ulusal mevzuat ve uluslararası finansal raporlama standartlarına vakıf olunması,
 • Bunlardaki değişim ve gelişmelerin takip edilmesi,
 • Standartlara uygun finansal tablolar hazırlanabilmesi, yorumlanabilmesi,
 • Yönetime finansal veri sağlanabilmesi,
 • Uluslararası denetim standartlarının uygulanabilmesi,
 • Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış bakış açısı kazandırılmasıdır.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burs ve Ücretler

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ
 • Prof. Dr. Vural AKARÇAY
 • Prof. Dr. Hasan TÜREDİ
 • Prof. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEVİREN
 • Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
 • Öğretim Üyesi Başak ERDEM
 • Öğretim Üyesi Ali Altuğ BİÇER
 • Araştırma Gör. Duygu CELAYİR

Başvuru Koşulları

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Lisans diplomanızın veya geçici mezuniyet belgesi aslı ya da noter onaylı örneği *

Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)

Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları “Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi,**

Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi. (henüz mezun olmamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı)

** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

Öğrenci kaydınız Sütlüce Kampüsündeki Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için “eksik evrak tutanağı” düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Ders kayıtları gerçekleştikten sonra uzaktan eğitim sistemi erişim bilgisi ve kullanma kılavuzu UZEM tarafından  üniversite e-mail adreslerine gönderilecektir.

Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrenciler için paket fiyat 3 yarıyılı kapsar ve 3 yarıyıl sonunda programını tamamlayamayan öğrenciler kayıt yaptırdıkları her ders/proje için program ücretinin %10’nunu ödemekle yükümlüdürler.

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş