Özel Hukuk Doktora Programı Neden Tercih Edilmeli?

Özel Hukuk doktora programı, lisans ve yüksek lisans, eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan hukukçuların özel hukuk alanında uzmanlaşmasını ve bu alanda bir doktora tezi yazarak mezun olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, temel kanunlardaki yapılan yoğun değişiklikler, hukuk uygulayıcıları ile akademik alanda görev almak isteyenleri bu programa yönetmektedir.

Program özel hukuk alanında üstün nitelikler kazandırılmış hukukçu insan gücünü Türk toplumsal yaşamına kazandırmayı amaç edinmiştir.  Bu programının amacı, öğrenciye bu alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Programı sürdürebilecek yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı durumlarda program açılmamaktadır.

Prof. Dr. Şahin AKINCI
sakinci@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş