Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Doktora Programı Neden Tercih Edilmeli?

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi doktora programı (kısa adı DrSAPTEY) Türkiye’nin ihtiyaçları, ileri bakış açısı ve özellikle de reel sektörden, kamu sektöründen ve üçüncü sektör olarak ifade edilen sivil toplum kuruluşlarından önemli bir talep ile karşılaşmaktadır. Ders içerikleri münasebeti ile farklı bir bakış açısının ortaya konulması üst düzey planlama ve uygulama yeteneğini kazandırması ve bilginin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir müfredat ile tasarlanmış ve sunulmuştur. DrSAPTEY, “Türkiye, sanayi politikalarında hangi noktalarda aksama yaşamakta ve nasıl müdahale etmelidir?”, “Türkiye, teknolojiyi kullanmaktan ziyade nasıl ve hangi yönde üretmelidir?”, “Türkiye, üretilen teknolojiyi dijital dönüşüm ekosistemi içinde nasıl yönetmelidir?”, “Türkiye, önemli (ekonomisinde lokomotif) alanlarını, kuvvetli olduğu alanları nasıl kullanılmalıdır?”, “Türkiye, zayıf alanlarını nasıl güçlendirmeli, önündeki fırsatlar tehditler nelerdir?”, gibi pek çok sualin cevaplarının “ulusal ve küresel bir bakış açısı ile” araştırıldığı bir bölüm olarak akademideki yerini alacaktır. DrSAPTEY, teknolojik ve dijital dönüşümlerin bilhassa enerji, sağlık, tarım, hizmetler ve finans başta olmak üzere sektörler üzerine etkilerini uluslararası kuruluşların durumları da göz önünde bulundurularak teknoloji transferini sağlamaya yönelik eğitimleri iş dünyası ile eşgüdümlü olarak öğrencilerinin önüne sunmayı planlamıştır.

SAPTEY akademik projelerinin yanı sıra, sosyal sorumluluklara da değer veren bir kurumsal bir yapıya sahiptir. İstanbul Ticaret Odasına ait bir orman arazisi içinde kendisine tahsisi kabul edilen bir alanda, SAPTEY ormanı oluşturulmuştur. SAPTEY programlarına her katılan öğrenciye bir, mezun edilen öğrenciye bir olmak üzere öğrenci başına iki fidan dikilmektedir.

Programı sürdürebilecek yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı durumlarda program açılmamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZ
soz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Prof. Dr. Nazım Ekren,
  Prof. Dr. İbrahim Baz,
  Prof. Dr. Yusuf Tuna,
  Prof. Dr. Temel Kotil,
  Prof. Dr. Murat Kasımoğlu
  Prof. Dr. İsmail Ekmekçi,
  Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel,
  Doç. Dr. Pınar Başar
  Doç. Dr. Ayben Koy
  Dr. Sabri Öz (Program Başkanı)
  Dr. Mustafa Emre Civelek
  Dr. Nagehan Uca,
  Dr. Muhittin Adıgüzel
  Dr. A. Mustafa Fethi Ağalar
  Dr. Selim Süleyman

  • Yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylar için; ALES tüm puan türlerinden en az 55 puan, lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan alınmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerliliği olan sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan alınmış olması. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  • Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 veya muadili bir puan olması; Yüksek lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans not ortalaması 2.50/4.00 veya muadili puan olması

  • Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puan alma şartı aranması

  • Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

  Kontenjan

  Doktora: 9

  Yatay Geçiş: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş