Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Doktora Programı Neden Tercih Edilmeli?

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi doktora programı (kısa adı DrSAPTEY) Türkiye’nin ihtiyaçları, ileri bakış açısı ve özellikle de reel sektörden, kamu sektöründen ve üçüncü sektör olarak ifade edilen sivil toplum kuruluşlarından önemli bir talep ile karşılaşmaktadır. Ders içerikleri münasebeti ile farklı bir bakış açısının ortaya konulması üst düzey planlama ve uygulama yeteneğini kazandırması ve bilginin en etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir müfredat ile tasarlanmış ve sunulmuştur. DrSAPTEY, “Türkiye, sanayi politikalarında hangi noktalarda aksama yaşamakta ve nasıl müdahale etmelidir?”, “Türkiye, teknolojiyi kullanmaktan ziyade nasıl ve hangi yönde üretmelidir?”, “Türkiye, üretilen teknolojiyi dijital dönüşüm ekosistemi içinde nasıl yönetmelidir?”, “Türkiye, önemli (ekonomisinde lokomotif) alanlarını, kuvvetli olduğu alanları nasıl kullanılmalıdır?”, “Türkiye, zayıf alanlarını nasıl güçlendirmeli, önündeki fırsatlar tehditler nelerdir?”, gibi pek çok sualin cevaplarının “ulusal ve küresel bir bakış açısı ile” araştırıldığı bir bölüm olarak akademideki yerini alacaktır. DrSAPTEY, teknolojik ve dijital dönüşümlerin bilhassa enerji, sağlık, tarım, hizmetler ve finans başta olmak üzere sektörler üzerine etkilerini uluslararası kuruluşların durumları da göz önünde bulundurularak teknoloji transferini sağlamaya yönelik eğitimleri iş dünyası ile eşgüdümlü olarak öğrencilerinin önüne sunmayı planlamıştır.

SAPTEY akademik projelerinin yanı sıra, sosyal sorumluluklara da değer veren bir kurumsal bir yapıya sahiptir. İstanbul Ticaret Odasına ait bir orman arazisi içinde kendisine tahsisi kabul edilen bir alanda, SAPTEY ormanı oluşturulmuştur. SAPTEY programlarına her katılan öğrenciye bir, mezun edilen öğrenciye bir olmak üzere öğrenci başına iki fidan dikilmektedir.

Programı sürdürebilecek yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı durumlarda program açılmamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÖZ
soz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR

  Hemen Paylaş