Sinema Programı Neden Tercih Edilmeli?

Sinema doktora programımız alanında akademik/akademi dışı araştırmalara ve düşünce birikimine katkı sağlayacak, sinemayı kendi tarihi içinde ve gelecek perspektifiyle yorumlayacak, muhakeme edecek, alternatif bakış açılarına işaret edecek, alan literatürünü zenginleştiren eserler üretecek araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede doktora programımız, sinemanın tarihi, teknolojik, estetik, etik, epistemolojik, ontolojik, toplumsal ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak ve sorgulamak için gerekli akademik formasyonu sunmayı hedeflemektedir. Program ayrıca, bir yandan sinemanın yönelttiği sorulara eğilirken, öte yandan hem dünya sineması hem de Türk sinema tarihinin gelişim süreçlerine ilişkin eleştirel bir bakış sunmaktadır.

Bu minvalde, tarihsel gelişim sürecine hâkim, aktüel gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık eleştirel bir gelecek vizyonu geliştiren akademisyenler yetiştirebilmek amacıyla oluşturulan müfredatımız, sinemanın klasik ve dijital dönemlerini karşılaştırmalı ve bütüncül bir yöntemle sorgulamaya imkân sunacak araştırma alanlarına yönelmektedir.

Program, sinemadan önce ve sonra gelişen medyatik mecraları ve aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin değerlendirilmesini gerektiren bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda programımız, sinema ile birlikte ve daha sonra medyatik araçlar matriksi içinde gerçekleşen geleneksel kavram, norm, değer ve ilkelerin dönüşüm süreçlerini gelecek perspektifi ve bütüncül bir yaklaşımla muhakeme edebilecek felsefi bakış açısını gerekli kılmaktadır.

Her halükarda programımız, sadece farklı disiplinler arasındaki karşılıklı etkileşim sınırları arasında dolaşmakla yetinmeyen, ötesine geçerek disiplinler üstü bütüncül bakış açılarının imkânlarını yoklayacak yaklaşımlara önem atfetmektedir.

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK
rsenturk@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Başvuru Koşulları

  ALES Puan Türünden en az 55 puan.

  Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 veya muadili bir puan aranması.

  Yüksek lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans not ortalaması 2.50/4.00 veya muadili puan aranması.

  Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puan alma şartı aranmasına,

  Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi,

  Kontenjan

  Doktora:15

  Yatay Geçiş

  Doktora:2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş