Sinema Programı Neden Tercih Edilmeli?

Sinema doktora programımız alanında akademik/akademi dışı araştırmalara ve düşünce birikimine katkı sağlayacak, sinemayı kendi tarihi içinde ve gelecek perspektifiyle yorumlayacak, muhakeme edecek, alternatif bakış açılarına işaret edecek, alan literatürünü zenginleştiren eserler üretecek araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede doktora programımız, sinemanın tarihi, teknolojik, estetik, etik, epistemolojik, ontolojik, toplumsal ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak ve sorgulamak için gerekli akademik formasyonu sunmayı hedeflemektedir. Program ayrıca, bir yandan sinemanın yönelttiği sorulara eğilirken, öte yandan hem dünya sineması hem de Türk sinema tarihinin gelişim süreçlerine ilişkin eleştirel bir bakış sunmaktadır.

Bu minvalde, tarihsel gelişim sürecine hâkim, aktüel gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık eleştirel bir gelecek vizyonu geliştiren akademisyenler yetiştirebilmek amacıyla oluşturulan müfredatımız, sinemanın klasik ve dijital dönemlerini karşılaştırmalı ve bütüncül bir yöntemle sorgulamaya imkân sunacak araştırma alanlarına yönelmektedir.

Program, sinemadan önce ve sonra gelişen medyatik mecraları ve aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin değerlendirilmesini gerektiren bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda programımız, sinema ile birlikte ve daha sonra medyatik araçlar matriksi içinde gerçekleşen geleneksel kavram, norm, değer ve ilkelerin dönüşüm süreçlerini gelecek perspektifi ve bütüncül bir yaklaşımla muhakeme edebilecek felsefi bakış açısını gerekli kılmaktadır.

Her halükarda programımız, sadece farklı disiplinler arasındaki karşılıklı etkileşim sınırları arasında dolaşmakla yetinmeyen, ötesine geçerek disiplinler üstü bütüncül bakış açılarının imkânlarını yoklayacak yaklaşımlara önem atfetmektedir.

Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK
rsenturk@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş