Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Uluslararası İlişkiler alanında araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programdan mezun olacak öğrencilerin siyasetin ana alanları olan Siyaset Teorisi, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Tarih, Türkiye Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yetkin çalışmalar üretebilmeleri için teorik ve ampirik donanıma kavuşturulması hedeflenmektedir.

Bu alanlarda üretilecek doktora tezleriyle hem küresel siyasetin hem de yerel siyasetin dönüşüm dinamiklerini anlayabilecek akademisyenler yetiştirilerek hem yerel hem de küresel siyaset sorunlarına dair çözümlemeler ortaya konulacaktır. Dünyanın siyasal anlamda hızlı değiştiği, uluslararası sistemde devlet dışı aktörlerin ve uluslararası kurumların da etkinleştiği yeni tür siyasal örgütlenme biçimlerinin ortaya çıktığı bir dönemde siyasetin temel dönüşüm hatlarını kavramaya yardımcı olacak araştırmalar gerçekleştirilecektir Sadece zamanın ruhuna dair değil aynı zamanda zaman aşırı siyaset bilgisi üretilerek, siyasetin temel meseleleri üzerine kuramsal yenilikler üretilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler;  Kapsamlı teorik alt yapı kazanımı ile birlikte Uluslararası İlişkiler akademi dünyasında, ulusal ve uluslararası üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma fırsatları bulabilecekleri gibi; araştırma merkezleri, bürokrasi, iletişim ve medya sektörü ve özel sektörün çeşitli alanlarında eğitimini aldıkları uzmanlık alanında görevler alabilirler.

Programı sürdürebilecek yeterli sayıda öğrenci başvurusu olmadığı durumlarda program açılmamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL
uyasal@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  a) Yüksek lisans derecesi doktora başvurusu için zorunludur.

  a.1) Yüksek Lisans not ort. ≥ 2.75 sahip olmak.

  b) YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS veya YÖKDİL’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

  c) ALES’den en az 55 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Kontenjan  

  Doktora: 15

  Yatay Geçiş

  Doktora: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Eğitim dili Türkçe

  Eğitim  – Öğretim  

   • Derslere devam zorunluluğu %70
   • Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam sekiz ders (4 Zorunlu ders, 3 Seçimlik ders, Seminer Dersi), Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşmaktadır.
   • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
   • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş