Ticari Diplomasi Neden Tercih Edilmeli?

Ticari diplomasi, siyasi ve iktisadi anlaşmazlıkların var olduğu, karmaşık yapı ve ilişkilerin giderek arttığı bir ortamda uluslararası ticareti etkileyen uzlaşmazlıkları çözmek üzere birçok yönden müzakerelerin yürütüldüğü, sorunlara çözümlerin üretildiği, ticarete ve yatırıma yönelik anlaşmaların akdedilerek uluslararası işbirliklerinin geliştirildiği geniş bir alandır.

Ticari diplomasi alanında terminolojiye hakim, kültürlerarası iletişim kurabilecek, girişimciliği önemseyen/girişimcilik becerisini artırmak ve uluslararası ticaretin akademik tarafını güçlendirmek isteyen lisans mezunlarının ticari diplomasi uzmanı olarak yetiştirilerek kamu bürokrasisine ve iş dünyasına kazandırılması gereklidir.

Ülkemizde, bu konuda akademik tarafı güçlü uzmanların bugüne kadar yetiştirilememiş olması önemli bir eksiklik olup, bu eksikliğin en kısa sürede giderilmesinde yarar vardır. Ticari diplomasi, ticaretin ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi – disiplinler arası- konularıyla ilgili olup, uluslararası ticareti geliştiren analizlerin yapıldığı iktisadi, ticari ve hukuki ortam ile birlikte, müzakere süreçlerinin tamamını kapsar.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
  • İngilizce tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
  • İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması, bu şartı sağlayamayan adaylarda Üniversitemiz “Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavı”ndan başarılı olması şartı aranmaktadır.
  • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: İngilizce
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*
  • (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almaları zorunludur

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş