Uluslararası Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Programı Neden Tercih Edilmeli?

Dünyada küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkışı ile ülkemizde de özellikle finans sektörü önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bankaların ve finans şirketlerinin kurumsallaşmaları ve finansal piyasaların gelişmesi neticesinde çağın kriterlerine uygun sektör çalışanlarına ve profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vesileyle açılan program finans ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmaya yönelik bir programdır. Uluslararası Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, internet kullanımının artması ve farklı teknolojik enstrümanlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi ile iş hayatı ve eğitim hayatına birlikte devam etmek isteyen; ancak zaman yaratmakta zorlanan finans sektörü ve banka çalışanlarının kolaylıkla eğitim almalarına imkân sağlamaktadır.

Bu gelişmelere uygun olarak Uluslararası Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amaçları;
• Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri anlama,
• Verileri analiz ve bulguları yorumlama becerisi,
• Finans yönetimi konularını ve politikalarını kavrama, bilgi düzeyini geliştirme, analiz ve sentez yapabilme becerisi,
• Banka sistemi ve yönetimine ilişkin kavramları ve yönetsel ilkeleri uygulama becerisi,
• Finans piyasaları ve araçlarını ileri düzeyde uygulamalı öğrenme ve analitik düşünme ve kavrama yeteneğini geliştirme,
• Uluslararası finans alanında bilgi edinme ve güncel gelişmeleri analiz etme yeteneği kazanma, • Finansal karar alma süreci için gerekli finansal tablo ve sayısal teknikler üzerinde bilgi sahibi olmak ve çözüm üretme yeteneğini geliştirmek.

Amaç
Günümüzde, küreselleşme olgusu ile paralel olarak gelişen teknoloji ve istihdam alanlarındaki hızlı değişim, eğitim-öğretim faaliyetlerinin çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Bu dönüşümün yaşandığı alanlardan biri de finans sektörüdür. Finans ve bankacılık sistemine yönelik eğitimin değişen çağın gereklerine göre geliştirilmesi gerekmektedir. Klasik eğitim sisteminin bu ihtiyaca yeterli desteği sunamayışı, bu alandaki eğitimin etkinliğini ve verimliliğini uzaktan eğitim uygulamaları ile artıracaktır. Bu sebeplerle açılan Uluslararası Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yüksek tempolu profesyonel bankacılık ve finans iş ortamında çalışan potansiyel öğrencilere, zaman ve mekândan bağımsız olarak eş zamanlı ya da farklı zamanlarda bilgiye internet ve çeşitli teknoloji enstrümanlarını kullanarak erişim imkanının sağlanılarak öğretim üyesi ve öğrencinin farklı zaman ve mekânlarda gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının sunulması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
scankaya@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Ücret
  Uzaktan Eğitim
  • Prof. Dr. Nazım EKREN
  • Prof. Dr. Yusuf TUNA
  • Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ
  • Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN
  • Doç. Dr. Sıtkı SÖNMEZER
  • Doç. Dr. Hicabi ERSOY
  • Dr. Öğr. Üyesi V. Ferhan BENLİ
  • Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent GÜNCELER

  Başvuru Koşulları

  •4 yıllık lisans diplomasının ibraz edilmesi
  •Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.
  •Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli olarak ibraz edilmesi.

  Program İçeriği

  • Eğitim dili Türkçe’dir.
  • Derslere devam zorunluluğu %70’tir.
  • Dersler; Hafta içi online yüz yüze yapılmaktadır.
  • Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.

  Dersler

  Dersler ( Zorunlu + 3 Kredi )
  • Finans Yönetimi
  • Banka Yönetimi
  • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  • Banka Denetimi
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
  • Türev Ürünler
  • Finansal Hizmetlerin Pazarlanması
  • Bankacılar İçin Finansal Matematik
  • Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası
  • Küresel Krizin Ekonomi Politiği
  • Bankalarda Finansal Tablo Analizi
  • Uluslararası Bankacılık
  • Uluslararası Finans
  • Dönem Projesi

  Kontenjan
  Tezsiz: 20

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş