Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

Esas olarak Ekonomi Bilimi ağırlıklı olmakla birlikte, Program, Uluslararası Ticaretin birbirinden ayrılamaz nitelikteki ekonomik, hukuki ve siyasi boyutlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi aktarımına ve araştırma altyapısına dayalı bir içeriğe sahiptir. Amaç, öğrencilerimizin bağımsız ve kişisel araştırma tecrübesi edinmelerini ve kaliteli bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Tarihsel ve çağdaş uluslararası ticaret politikaları ve uygulamalarına ilişkin konuların derinliğine ele alınıp tartışılmasına ağırlık verilmesini amaçlayan Program’da ağırlıklı olarak ve özellikle, günümüz uluslararası ticaret hareketlerine yön veren trendlerin teşhisi ve analizi, uluslararası ticaret politikalarının belirlenmesinde rol alan aktörler, uluslararası ticaret politika ve uygulamalarının politik ve kurumsal bağlamlar gibi konular yer alacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; küreselleşmenin en temel unsuru olan uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası boyutları konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olacak ve bu alanlarda araştırma yapacak ve ders verecek bir donanıma sahip olabileceklerdir.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
figen@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. İsmet Kahraman ARSLAN

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Doç. Dr. Rana Atabay KUŞÇU
  • Öğr. Gör. Dr. Yasemin GÖRÜM
  • Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Tezli yüksek lisans mezunu olma şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmamaktadır.
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana, lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puana sahip olması şartı aranır.
  • Doktora programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

  Doktora Programlarımıza Özel Öğrenci Olarak Ders Almak Üzere Başvuran Adayların Dikkatine

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: İngilizce
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*

  (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı dersleri ve diğer dersleri almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan: 15

  Yatay Geçiş Kontenjanı: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş