Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

2013-2014 Akademik Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Dış Ticaret Enstitüsü bünyesine alınan Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, gözden geçirilerek üç temel eksen üzerinde yeniden yapılandırılmıştır.

 • Ulusal ekonomiler planında, hükümetlerce uygulamaya konan dış ticaret politikaları
 • Firma düzeyindeki uluslararası ticaret uygulamaları üzerinde odaklanmış işletme yönetim ve pazarlama stratejileri
 • Uluslararası ticaret alanındaki uygulama ve politikaların hukuki çerçevesini çizen, bu itibarla tüm aktörlerin uymak durumunda oldukları, uluslararası mal ve hizmet akımlarına ilişkin temel ilke ve kuralların oluşturduğu Dünya Ticaret Sistemi

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan; uluslararası ticaret konusundaki teorik birikim ile kurumlar ve kavramlar hakkındaki bilgileri hayatın gerçekleri ile uyum içinde bir arada yansıtan, ulusal ve küresel şartlara uygun çözümler üretebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim vermektedir.

Programının hedefi; uluslararası ticarete ilişkin kavram ve teorilere aşina olduğu kadar, ithalat-ihracat işlem ve tekniklerine de hâkim, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, firma düzeyinde olsun ulusal çapta olsun, dış ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesine aktif olarak katılmaya yatkın mezunlar yetiştirmektir.

BİZE YAZINİLGİLENİLEN PROGRAM (gerekli)


6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Ders Programı
Müfredat
Burslar ve Ücretler

Akademik Kadro

Dış Ticaret Enstitüsü İdari Kadrosu

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ (Müdür)
Doç. Dr. N. Öykü İYGÜN (Müdür Yardımcısı)

Dış Ticaret Enstitüsü Akademik Kadrosu

Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN
Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
Prof. Dr. Beliz ÜLGEN
Prof. Dr. Figen YILDIRIM
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ
Doç. Dr. Betül GÜR
Doç. Dr. İ. Kahraman ARSLAN
Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel ERTEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAYAZIT

Misafir Öğretim Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
Öğr. Gör. Dr. Yasemin GÖRÜM
Öğr. Gör. Ali İzzet EKEN

 • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
 • İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
 • İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması, bu şartı sağlayamayan adaylarda Üniversitemiz “Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency) Sınavı”ndan başarılı olması şartı aranmaktadır.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.
 • “İngilizce” dilindeki tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran, ancak başvuru koşulu olan yabancı dil sınav puanı bulunmayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için bu durumdaki adayların başvurular bittikten sonra yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarılı olan adayların başvuruları boş kalan kontenjanlar ölçüsünde değerlendirmeye alınacaktır.

Eğitim – Öğretim

 • Eğitim dili: İngilizce
 • Derslere devam zorunluluğu: %70
 • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*

(*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

 • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almaları zorunludur.

Kontenjanlar

Genel Kontenjan

Tezli: 20
Tezsiz: 20

Yatay Geçiş Kontenjanı

Tezli: 2
Tezsiz: 2

Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
Hemen Paylaş