Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

2013-2014 Akademik Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Dış Ticaret Enstitüsü bünyesine alınan Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, gözden geçirilerek üç temel eksen üzerinde yeniden yapılandırılmıştır.

        • Ulusal ekonomiler planında, hükümetlerce uygulamaya konan dış ticaret politikaları
        • Firma düzeyindeki uluslararası ticaret uygulamaları üzerinde odaklanmış işletme yönetim ve pazarlama stratejileri
        • Uluslararası ticaret alanındaki uygulama ve politikaların hukuki çerçevesini çizen, bu itibarla tüm aktörlerin uymak durumunda oldukları, uluslararası mal ve hizmet akımlarına ilişkin temel ilke ve kuralların oluşturduğu Dünya Ticaret Sistemi

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan; uluslararası ticaret konusundaki teorik birikim ile kurumlar ve kavramlar hakkındaki bilgileri hayatın gerçekleri ile uyum içinde bir arada yansıtan, öğrencilerimize bu alandaki değişen ve gelişen dünya şartlarını yakından izleyebilme, ulusal ve küresel şartlara uygun çözümler üretebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim vermektir.

Programının hedefi; uluslararası ticarete ilişkin kavram ve teorilere aşina olduğu kadar, ithalat-ihracat işlem ve tekniklerine de hâkim, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, firma düzeyinde olsun ulusal çapta olsun, dış ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesine aktif olarak katılmaya yatkın mezunlar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
figen@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş