Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

2013-2014 Akademik Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Dış Ticaret Enstitüsü bünyesine alınan Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı, gözden geçirilerek üç temel eksen üzerinde yeniden yapılandırılmıştır.

 • Ulusal ekonomiler planında, hükümetlerce uygulamaya konan dış ticaret politikaları
 • Firma düzeyindeki uluslararası ticaret uygulamaları üzerinde odaklanmış işletme yönetim ve pazarlama stratejileri
 • Uluslararası ticaret alanındaki uygulama ve politikaların hukuki çerçevesini çizen, bu itibarla tüm aktörlerin uymak durumunda oldukları, uluslararası mal ve hizmet akımlarına ilişkin temel ilke ve kuralların oluşturduğu Dünya Ticaret Sistemi

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı ile amaçlanan; uluslararası ticaret konusundaki teorik birikim ile kurumlar ve kavramlar hakkındaki bilgileri hayatın gerçekleri ile uyum içinde bir arada yansıtan, öğrencilerimize bu alandaki değişen ve gelişen dünya şartlarını yakından izleyebilme, ulusal ve küresel şartlara uygun çözümler üretebilme yetisini kazandıracak üst düzey bir eğitim vermektir.

Programının hedefi; uluslararası ticarete ilişkin kavram ve teorilere aşina olduğu kadar, ithalat-ihracat işlem ve tekniklerine de hâkim, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, firma düzeyinde olsun ulusal çapta olsun, dış ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesine aktif olarak katılmaya yatkın mezunlar yetiştirmektir.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
figen@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. İsmet Kahraman ARSLAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Gencay KARAKAYA
  • Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ADIGÜZEL
  • Dr. Öğr. Üyesi Güldenur ADIGÜZEL
  • Dr. Mehmed Ali GEMUHLUOĞLU

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Prof. Dr. Serdar PİRTİNİ
  • Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
  • Öğr. Gör. Selahattin Armağan VURDU
  • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
  • Türkçe tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
  • Türkçe tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*
  • (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan

  Tezli: 15
  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş Kontenjanı

  Tezli: 3
  Tezsiz: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş