Uluslararası Ticaret Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret programının temel amacı, uluslararası ticaret ve işletmeciliğin gerektirdiği temel ve teknik bilgileri aktarmaktır. Programın genel amacı; uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası düzlemde değişen ve gelişen dinamiklerini uluslararası ticaretin kuram ve birikimleri paralelinde çözümleyebilme, akademik bilgiyi uyarlayabilme, uluslararası ticari ilişkilerin çok yönlü, çok kültürlü ortamı ve bunun firmalara getirdiği olası politik ve ticari riskler karşısında ulusal, bölgesel ve küresel şartlara uygun yönetimsel ve finansal çözümlemelere ulaşabilme konularında en güncel bilgi, yetenek ve yetkinliklerle donatmaktır.

“2023 Türkiye İhracat Strateji Vizyonu” işletme ve üniversitelerin bu doğrultuda eylem planlarını geliştirmeleri gerektiğine işaret etmektedir. Zira bilimsel ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış, ulaşım ve teknolojik altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ve ileri teknoloji ürünleri ihraç eden, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ihracat artışını gerçekleştiren bir Türkiye için işletme ve üniversitelerin kendilerine düşen değişimi gerçekleştirme zorunluluğu vardır.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
figen@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Ücret
  Uzaktan Eğitim
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş