Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; hukukun küreselleşmesini çeşitli boyutlarıyla değerlendirebilecek ve ulusal ve uluslararası etkileri konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilecektir. Uluslararası ticaretin ekonomik ve refah artırıcı etkileri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olarak, Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve Avrupa Birliği hukuku alanında akademik araştırma yapabilecek ve ders verebilecek donanıma sahip olabileceklerdir.

AB-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve ekonomik boyutları hakkında araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. Küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek ve bunların Türkiye’nin hukuk sistemine etkilerini değerlendirebilecek düzeye ulaşacaklardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilecek donanımda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını orijinal dillerinden birinde (İngilizce) takip edebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olabilecek ve uluslararası tahkim alanında teorik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olarak, Doktora programında edinilen bilgiler çerçevesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında akademik araştırma yaptırabilecek ve ders verebilecek düzeyde uzmanlaşabileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç
esensoz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş