Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı, genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik olup, diğer yandan küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi sahibi uygulamacılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku programı bir yandan küreselleşmenin hukuki gereklerine, öbür yandan Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara akademik düzeyde bir karşılık verme düşüncesinden doğmuştur.

Bu bağlamda, uluslararası ticaretin ekonomik etkileri hakkında bilgi sahibi; hukukun küreselleşmesinin çeşitli boyutları ile ulusal ve uluslararası etkilerinin bilincinde; Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında elemanter düzeyin üstünde bilgi sahibi olabilecek eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim sayesinde uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara hakim araştırmacıların yetiştirilmesi ile sadece bireysel anlamda değil ulusal ve uluslararası anlamda da ilerleme sağlanabilecektir.

Program, uluslararası ticaret hukuku ve AB hukuku alanlarındaki bilgilerini; akademik kariyer yanında hâkim, avukat veya hukuk danışmanı sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilerle donanıma sahip olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını takip edebilecek ve gerektiğinde bu konularda danışmanlık hizmeti verebilecek bir birikimi kazanma imkânı sunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç
esensoz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş