Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Neden Tercih Edilmeli?

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı, genel hukuk nosyonunu uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara uyarlayabilecek bir donanım kazandırmaya yönelik olup, diğer yandan küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi sahibi uygulamacılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku programı bir yandan küreselleşmenin hukuki gereklerine, öbür yandan Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara akademik düzeyde bir karşılık verme düşüncesinden doğmuştur.

Bu bağlamda, uluslararası ticaretin ekonomik etkileri hakkında bilgi sahibi; hukukun küreselleşmesinin çeşitli boyutları ile ulusal ve uluslararası etkilerinin bilincinde; Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında elemanter düzeyin üstünde bilgi sahibi olabilecek eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim sayesinde uluslararası ticaret ve AB hukukuna ilişkin konulara hakim araştırmacıların yetiştirilmesi ile sadece bireysel anlamda değil ulusal ve uluslararası anlamda da ilerleme sağlanabilecektir.

Program, uluslararası ticaret hukuku ve AB hukuku alanlarındaki bilgilerini; akademik kariyer yanında hâkim, avukat veya hukuk danışmanı sıfatıyla uygulamaya aktarabilecek bilgi ve becerilerle donanıma sahip olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını takip edebilecek ve gerektiğinde bu konularda danışmanlık hizmeti verebilecek bir birikimi kazanma imkânı sunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç
esensoz@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  • Prof. Dr. Yücel OĞURLU
  • Prof. Dr. Uğur YİĞİT

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
  • Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku (Tezli/Tezsiz) yüksek lisans programına lisans öğrenimini “hukuk” alanında yapmış olanlara öncelik verilmektedir, Bu şartı taşımayan ve yeterli hukuk formasyonu oluşmamış adayları ise bilimsel hazırlık dersleri okumaları şartıyla başvuru yapabilirler.
  • Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar, kesin kayıt tarihinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar
  • Türkçe tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca ALES’e eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.
  • Türkçe tezli yüksek lisans programlarına “Özel Öğrenci” başvuruları kabul edilmemektedir.

  Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*
  • (*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almaları zorunludur.

  Kontenjanlar

  Genel Kontenjan

  Tezli: 15
  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş Kontenjanı

  Tezli: 3
  Tezsiz: 3

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş