Uygulamalı Sosyoloji Neden Tercih Edilmeli?

Bu program İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluş vizyon, misyon ve felsefesi doğrultusunda toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilecek, sorgulayabilecek ve bu süreç içinde etkin bir rol üstlenebilecek araştırıcıları yetiştirmeyi amaçlar.

Küreselleşme ile bağlantılı olarak hızla değişen ve dönüşen toplumsal gerçeklikleri anlamak, çözümlemek ve yön verebilmek, uygulama ile mümkündür. Bu amaçla sosyal sorunlara yönelik ve uygulamanın teori ile eşdeğer yürütüldüğü bir program önerilmektedir. Programda sosyal sorunların, uygulamada farklı yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasının yapılması ve çözüm politikalarının üretilmesi amaçlanır.

Üniversitemiz, bir yandan ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken, aynı zamanda bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknolojiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. “Uygulamalı Sosyoloji” yüksek lisans programı da kurumumuzun misyonuna bağlı olarak yapılandırdığı bir programdır. Uygulamalı Sosyoloji Yüksek Lisans Programı toplumsal olguları analiz etme ve açıklamada teori ve pratiği bir arada yürüterek öğrencileri bu konuda uzmanlaştırmayı böylelikle toplumda ve özellikle iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkin araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Necmettin DOĞAN
ndogan@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş