Uygulamalı Sosyoloji Neden Tercih Edilmeli?

Bu program İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluş vizyon, misyon ve felsefesi doğrultusunda toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilecek, sorgulayabilecek ve bu süreç içinde etkin bir rol üstlenebilecek araştırıcıları yetiştirmeyi amaçlar.

Küreselleşme ile bağlantılı olarak hızla değişen ve dönüşen toplumsal gerçeklikleri anlamak, çözümlemek ve yön verebilmek, uygulama ile mümkündür. Bu amaçla sosyal sorunlara yönelik ve uygulamanın teori ile eşdeğer yürütüldüğü bir program önerilmektedir. Programda sosyal sorunların, uygulamada farklı yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasının yapılması ve çözüm politikalarının üretilmesi amaçlanır.

Üniversitemiz, bir yandan ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken, aynı zamanda bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknolojiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. “Uygulamalı Sosyoloji” yüksek lisans programı da kurumumuzun misyonuna bağlı olarak yapılandırdığı bir programdır. Uygulamalı Sosyoloji Yüksek Lisans Programı toplumsal olguları analiz etme ve açıklamada teori ve pratiği bir arada yürüterek öğrencileri bu konuda uzmanlaştırmayı böylelikle toplumda ve özellikle iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkin araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. A. Korkut Tuna
aktuna@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler

  Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 puan ve üstü. ALES sınavı yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

  Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

  Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

   

  Kontenjan

  Tezli: 15

  Tezsiz: 30

  Yatay Geçiş

  Tezli: 2

  Tezsiz: 2

  • Programlarda kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine %100 burs verilecektir.
  • 5 Öğrenci altında program açılmayacaktır.

   

  Eğitim  – Öğretim

  Eğitim dili Türkçe

  Derslere devam zorunluluğu %70

  Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

  Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programları

  Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş